VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Cellini Remix Contest — Wedstrijdreglement

Dit zijn de te accepteren voorwaarden vooraleer je kan deelnemen aan de remix contest van Cellini en Cycle Four voor de track Profondo.

Ga terug naar de kans en schrijf je in

Algemene deelnemingsvoorwaarden

Er wordt slechts één inzending per persoon toegelaten.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die in verband met de wedstrijd genomen worden.

Specifieke wedstrijdvoorwaarden

  1. De remix moet gebeuren volgens de regels van de kunst: Enkel inzendingen met goede opnamekwaliteit komen in aanmerking voor de wedstrijd. De ingezonden remix mag op geen enkele wijze geheel of fragmentarisch gebruik bevatten van werken en/of opnames (bv. via sound-sampling) van derden, tenzij legaal aangekocht. De deelnemer vrijwaart Cycle Four voor elke aanspraak van derden terzake.

  2. Gianmarco Cellini (auteur/componist) en Strictly Confidential (publisher) geven de toestemming om het nummer te bewerken. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd. Er worden geen auteursrechten overgedragen. 

  3. Cycle Four geeft als producent en eigenaar van de masteropname (opname en stems die vrijgegeven zijn) ook de toestemming om de opname te bewerken. Hiervoor is geen vergoeding verschuldigd. Cycle Four blijft ook eigenaar van de opname en stems. Het is strikt verboden om deze te gebruiken voor andere doeleinden dan deze wedstrijd. 

  4. Cycle Four, VI.BE en Red Bull Elektropedia hebben het recht om een compilatie te maken en deze publiek te maken zonder commercieel oogmerk. Indien je dit niet wenst, kan je dat wel aangeven door te mailen naar platform@vi.be.

  5. Cycle Four zal eveneens eigenaar worden van de winnende remix en dit exclusief voor heel de wereld en de volledige beschermingsduur. Hiervoor wordt nog een apart contract voor opgemaakt en ondertekend. De winnende artiest verbindt zich ertoe om zich hiertoe beschikbaar te stellen en constructief mee te werken om de release zo vlot mogelijk te laten verlopen.

  6. Naast een officiële release op het label Cycle Four, krijgt de winnaar ook een dag coaching met Cellini en promo- en marketingadvies van Cellini’s manager Nick Wessaert. De winnaar wordt gekozen door Gianmarco Cellini zelf. Cycle Four en Cellini kunnen op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. 

  7. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …) van Cellini,Cycle Four, VI.BE en Red Bull Elektropedia alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een reportage over de wedstrijd. De winnaar zal zich ook zijn beste inspanningen leveren om hieraan mee te werken.

  8. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan wel worden gecorrespondeerd (per e-mail of telefonisch) met de medewerkers van VI.BE.