VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

De basics van een platendeal

Een platendeal is een contract waarbij een akkoord wordt geformuleerd over het zakelijke aspect rond het uitbrengen van muziek. Omdat hierbij per definitie rechten worden overgedragen, mag je hier nooit licht overgaan. Zulke contracten moeten ook aan bepaalde vormvereisten voldoen.

Laatst bewerkt op 23.06.24

Advies

In een platendeal worden afspraken gemaakt over de exploitatie van master-opnames. Het is ook een ‘auteurscontract’ omdat de rechtenhouders toestemming moeten geven om de opnames te exploiteren. Om die rechtenhouders te beschermen heeft de wetgever een aantal formaliteiten verplicht voor dergelijke overeenkomsten. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om de afspraken op papier te zetten en wordt de overeenkomst altijd in het voordeel van de auteur geïnterpreteerd. Platencontracten stel je niet zomaar op. We raden je dan ook aan om je hiervoor te laten bijstaan door een gespecialiseerd jurist. 

Een logisch opgebouwde platendeal bevat de volgende elementen:

 • Voorwerp: waarover wordt gecontracteerd? Welke rechten worden nu juist overgedragen en in welke mate? Dit is uitermate belangrijk want hier wordt vaak al een foute keuze gemaakt. Uit dit deel moet je kunnen afleiden om welk soort contract het gaat. 

 • Territorium: voor welke geografische ruimte geldt deze overeenkomst? Vaak is dit de wereld of het universum.

 • Termijn/duur: hoe lang wordt een samenwerking aangegaan? Er is hier een belangrijk onderscheid tussen de (exclusieve) samenwerkingsperiode en de exploitatieduur die bepaalt hoe lang je je rechten afstaat.

 • Opties: kan de overeenkomst worden hernieuwd na afloop van de initiële termijn? Wie kan dit beslissen en hoe? Staan er één of meerdere opties in?

 • Rechten en plichten: de persoon aan wie rechten worden overgedragen heeft een exploitatieplicht, wat er meestal op neer komt dat de opnames binnen een redelijke termijn moeten worden gereleased. De meeste platendeals bevatten ook een inzagerecht, dat je in staat stelt om (boekhoudkundige) documenten in te kijken ter controle. 

 • Vergoeding en afrekenbasis: hier worden de royalty’s bepaald: welke percentages van de verkoopopbrengst krijg je voor de verschillende exploitatiewijzen? Op welke basis worden die percentages berekend? Is er een voorschot voorzien? Stijgt deze naarmate de verkoop goed gaat (sliding scale)?

 • Betalingsmodaliteiten: op welke momenten wordt betaald en hoe? Moeten bepaalde kosten en voorschotten worden verrekend/gerecouped?

 • Garantiebepalingen: zijn partijen wel in staat (bekwaam) om de overeenkomst te sluiten? Beschikken zij over de nodige rechten? Is er een vrijwaring tegen eventuele aanspraken op basis van het auteursrecht?

 • Overdraagbaarheid: kan de verkrijger van de rechten deze eveneens overdragen of samenwerken met andere partijen voor de exploitatie van de rechten?

 • Ontbinding: kan de samenwerking zomaar (vroegtijdig) worden stopgezet? Moet dit aangetekend gebeuren? Is er een opzegtermijn? Wat gebeurt er met de rechten en lopende inkomsten?

 • Overige bepalingen: welk recht is van toepassing op de overeenkomst? Wat ingeval van een blijvend geschil?

Wanneer je een platendeal voorgeschoteld krijgt is het van cruciaal belang dat je ook goed verstaat wat erin staat. Vooraleer je zo’n document tekent, moet je op z’n minst hebben begrepen wat de gevolgen daarvan zijn. Voor uitleg over je contract kan je bij ons terecht via advies@vi.be. Als je effectief hulp wil in de onderhandelingen, kunnen we je doorverwijzen naar een advocaat of gespecialiseerd jurist. 

Denk er steeds goed over na voor je rechten op je muziek afstaat; vaak doe je dat namelijk voor een lange periode of de volledige beschermingsduur van de naburige rechten! Zeker als het over exclusieve licenties gaat, kan je jezelf grote beperkingen opleggen voor de toekomst. Als je nadenkt over een platendeal, is het aangeraden om eens voor jezelf op te lijsten wat je daaruit zou willen halen. Kan je een groot deel zelf of wil je beroep doen op zo veel mogelijk label services? Wat verwacht je van de tegenpartij? What’s in it for you? 

Een vraag over jouw situatie? We geven je persoonlijk advies via mail of telefoon.

Wil je een uitgebreide babbel? Stuur een mailtje en we plannen een adviesgesprek via videocall of bij ons op kantoor.