VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Accepteer cookies om deze video te bekijken.

Winnaar VI.BE scriptieprijs beste masterscriptie 2022: Ilias De Schryver

De beste masterscriptie met muzikale insteek van 2022? Die schreef Ilias De Schryver volgens onze vakjury. In zijn winnende scriptie ‘Sampling in de muziekindustrie. Een analyse van het juridische kader en de praktijk’ onderzoekt hij de ingewikkelde wetgeving rond sampling, gebaseerd op een uitgebreid veldonderzoek. Hij vertelt er graag meer over.

Gieljan Van Goethem

17.05.23

Video

Gebruik een template niet zomaar zonder de inhoud en voorwaarden te begrijpen. Met vragen hierover kan je altijd terecht bij advies@vi.be.

De jury oordeelde: “We zijn gecharmeerd door Ilias’ vlotte schrijfstijl, waaruit een grote passie voor muziek spreekt. Hij maakt het taaie onderwerp ook erg goed te begrijpen voor buitenstaanders. Het is een erg volledig werk, hij deed zelfs een aanzet van een gestandaardiseerd samplingcontract. Dat maakt deze scriptie perfect toepasbaar voor mensen uit de muziekindustrie zelf,” getuigt een tevreden vakjury. In deze video geeft Ilias toelichting over z’n winnende werk.