VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

White Paper: Music Is Not Noise

Een oproep aan beleidsmakers om rekening te houden met het recht op live muziek en artistieke vrijheid.
Research

Live DMA is het Europese netwerk van actoren uit de live muziek. Meer dan 3.000 podia, clubs en festivals in 15 landen maken deel uit van het netwerk. 

Deze white paper biedt aan beleidsmakers een leidraad voor een weldoordacht stedelijk beleid rond live muziek. De aanbevelingen kwamen tot stand in een werkgroep met Europese experten inzake live muziek en nightlife. 

Dit rapport wijst erop dat muziek niet enkel een vrijetijdsbesteding of een vorm van entertainment is. Sociale en culturele interactie zijn cruciaal voor het welbevinden; daarnaast zijn bloeiende lokale muziekscenes onmisbaar voor de doorstroom van talent in Europa. En uiteraard is de economische impact van nachtleven en live muziek voor steden en gemeenten moeilijk te onderschatten.

Deze white paper roept (lokale) beleidsmakers in Europa dan ook op om bij het opmaken of implementeren van nieuwe wetgeving rekening te houden met de nood aan (of het recht op) live muziek in de directe omgeving.

Download de white paper Music Is Not Noise
Publicatiejaar
0