VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

The Music Cities Manual. Your Comprehensive Guide to Building Music Cities

A set of tools, case studies and lessons to increase the value of music in your city, town or place
Research

Sound Diplomacy is een strategisch consultancybureau dat steden en gemeenten begeleidt om economische groei te realiseren door middel van hun muziek- en nightlifebeleid. Ze ontwikkelden o.a. mee het muziekbeleid van Brisbane, London, Vancouver en Berlijn. 

In dit rapport presenteert Sound Diplomacy een beproefde methode om de waarde van muziek in steden en gemeenten te erkennen. Ze reiken 13 handvatten aan waarmee beleidsmakers en actoren in de muziekindustrie aan de slag kunnen gaan om een gezond en bloeiend muzieklandschap te creëren. Die beleidslijnen raken aan o.a. infrastructuur, het stimuleren van ondernemerschap, nadruk leggen op muziekeducatie, het toegankelijk en betaalbaar maken van live muziek & nightlife en muziek inzetten voor gezondheid en welzijn.

Een must read voor elke (lokale) muziekbeleidsmaker en professional uit de muzieksector. 

Download The Music Cities Manual
Publicatiejaar
0