VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Music Moves Europe - A European Music Export Strategy

Dit onderzoeksrapport is het resultaat van een analyse van de capaciteit, focus en werkingsmiddelen van de verschillende organisaties in Europa die bepaalde rollen opnemen van muziekexportbureaus. 

Research

Deze studie, uitgevoerd onder leiding van Le Bureau Export, MICA, KEA en Factory 92, onderzoekt de belangrijkste sterktes, zwaktes, opportuniteiten en uitdagingen van de manier waarop Europees repertoire momenteel circuleert. Met de “circulatie van repertoire” wordt gedoeld op elke vorm van verspreiding van muziek (live, via airplay, streaming, …). Niet alleen de Europese markten zelf worden onderzocht, maar ook de competitiviteit op internationaal niveau.

EMEE, het netwerk van Europese export-bureaus waarvan ook VI.BE deel uitmaakt, is van bij het begin heel nauw betrokken geweest bij het uitvoeren van de studie. Zo werkte EMEE mee aan onderzoek naar de muziekmarkten van respectievelijk Canada, China en Zuid-Afrika. Daarenboven werkten alle partners van EMEE mee aan een mapping van de bestaande middelen, tools, en focuspunten van de Europese organisaties die instaan voor export. 

De studie onderzocht eveneens bestaande strategieën op nationaal of regionaal niveau (inclusief degene die momenteel al worden ondersteund door de EU). Eén van de doelen van de studie is dan ook om te onderzoeken welke ideeën in de toekomst opgepikt kunnen worden binnen Creative Europe. 

Abstract

The study defines the background, the scope, and proposes a set of measures for a European music export strategy.

Following the analysis of the main characteristics of the music sector in the European Union, this report takes stock of the main obstacles, challenges and opportunities faced by European music when crossing borders and shows that Anglo-American repertoire appears to be more successful in this context than music from the rest of Europe. The study subsequently describes the strengths and challenges of European music export strategies, based on the results of a survey circulated to national and regional organisations specialised in the export of music. The study then focuses in particular on four key international territories (United States, Canada, South Africa and China).

Building on this stocktaking exercise, a “European music export strategy” is described, through a set of objectives, target groups and measures, including innovative funding schemes and policy approaches, reflecting the need to include music sector stakeholders and policymakers both at national and European level. A proposal for the articulation and the implementation of the European music export strategy is formulated, with key expected results in terms of market structuration, policy developments, data collection and cross-border circulation of European music.


Blijf je graag op de hoogte van sectorspecifiek nieuws en trends in de muziekindustrie? Schrijf je in voor onze sectormailing en we sturen geregeld updates jouw richting uit.

Dowload Music Moves Europe - A European Music Export Strategy
Publicatiejaar
2020