VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Het gros van de professioneel actieve bevolking heeft vandaag een vrij traditionele en stabiele loopbaan. De arbeidsmarkt van de kunsten vormt hierop een opvallende uitzondering; ze wordt gekenmerkt door een hoge mate van projectmatig werk, waarbij creaties op eigen initiatief en een aaneenschakeling van opdrachten van korte duur en bij verschillende opdrachtgevers de norm is.

Research

De antwoorden van meer dan 2.700 kunstenaars op een online-enquête werpen een licht op de sociaal-economische realiteit van de kunstenaars in hun atypische arbeidsomgeving. De resultaten laten interessante verschillen zien tussen de onderzochte disciplines ‒ film, beeldende kunsten, literatuur, muziek en podiumkunsten. Maar er zijn ook algemene vaststellingen te maken.

Dit onderzoek - een initiatief van Kunstenpunt, Kunstenloket (nu Cultuurloket), Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL, nu Literatuur Vlaanderen), Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP), ACOD-Cultuur, Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en uitgevoerd door Jessy Siongers en Astrid Van Steen van de onderzoeksgroep CuDOS (Universiteit Gent) - zoomt o.a. in op leeftijd, gender en opleidingsniveau van Vlaamse kunstenaars. Daarnaast wordt gekeken naar artistieke en niet-artistieke activiteiten, het feit of ze al dan niet vergoed worden en de tijdsbesteding die ermee gepaard gaat. De netto jaarinkomsten worden afgezet tegen de gemiddelde uitgaven, en er werd onderzocht of kunstenaars kunnen leven van hun activiteiten. Tot slot onderzochten de initiatiefnemers ook arbeidstevredenheid, combinatie arbeid-gezien en de overweging om te stoppen als kunstenaar.

Uit het onderzoek komt vooral de precaire en kwetsbare positie van kunstenaars naar voren, alsook de dagdagelijkse realiteit van multiple job holding en projectmatig werk.

Download het volledige onderzoeksrapport Download de samenvatting met de fiche voor componisten & muzikanten
Publicatiejaar
2016