VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

© kyrylo kholopkin

Haalbaarheidsstudie naar een Europees muziekobservatorium

Twee onderzoeksbureaus onderzochten, in opdracht van de Europese Commissie, de haalbaarheid van een Europees muziekobservatorium.

Research

Begin november publiceerde de het Directoraat-Generaal voor Educatie, Jeugd, Sport en Cultuur van de Europese Commissie een onderzoek naar de haalbaarheid van een Europees muziekobservatorium. De studie werd uitgevoerd door onderzoeksbureuas onderzochten KEA en Panteia.

De bevindingen pleiten steevast in het voordeel van de uitbouw van een zogenaamd muziekobservatorium, ofte: een Europees onverkoepelend onderzoeksorgaan voor de muziek.

“De belangrijkste vaststelling van dit onderzoek luidt dat de overgrote meerderheid van de bevraagde stakeholders de oprichting van een onafhankelijk European Music Observatory steunt, dat grotendeels (indien niet exclusief) bekostigd moet worden met Europese middelen.” Zo luidt de conclusie van KEA en Panteia.

“Beleidsmakers en sectorspelers delen het verlangen om de krachten te bundelen rond belangrijke thema’s voor de toekomst van de Europese muziek.”

DG EAC, KEA & Panteia

Als belangrijkste reden daarvoor geven de onderzoekers aan dat het zowel sectorspelers als overheden onbtreekt aan betrouwbare en volledige data op lokaal, nationaal en Europees niveau. Bovendien variëren de onderzoeksmethodes sterk tussen de regio’s en lidstaten. 

Een Europees muziekobservatorium moet gedeelde belangen delen van commerciële, non-profit en publieke actoren binnen het muziekveld. Transparantie moet voorop staan. En iedere subsector moet betrokken worden.

De link naar de website van de Europese Commissie vind je hier. Hieronder is ook de PDF-versie (in het Engels) toegevoegd.

research/feasibility-study-for-the-establishment-of-a-european-music-observatory
Publicatiejaar
2020