VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

© alejandro ortiz

Analyse van Europese markttrends en ondersteuningsnoden

Onderzoeksbureaus KEA en Panteia voerden in opdracht van de EC een studie uit naar de markttrends binnen de muzieksector.
Research

De Europese Commissie, meer bepaald het Directoraat-Generaal voor Educatie, Jeugd, Sport en Cultuur gaf onderzoeksbureaus KEA en Panteia de opdracht om trends binnen en noden van de Europese muziekmarkt te analyseren.

Deze analyse van markttendensen en leemtes in de overheidssteun voor de muzieksector focust op drie belangrijke evoluties:

1. concentratie in de recorded zowel als de livesector
2. evolutie in gewoontes van muziekconsumptie
3. dalende steun voor belangrijke muziekinstellingen

Op basis van de studie formuleerden onderzoeksbureaus KEA en Panteia een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers, die terugvindt in de volledige studie op de website van de EC. Het onderzoek is ook in PDF-formaat te downloaden onderaan dit artikel. Het is wel belangrijk om in het achterhoofd te houden dat deze studie uitgevoerd werd vooraleer de impact van COVID-19 op de muzieksector duidelijk werd.

research/analysis-of-market-trends-and-gaps-in-funding-needs-for-the-music-sector
Publicatiejaar
2020