VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

© willian justen de vasconcellos

CNM evalueert de impact van mogelijke wijziging in uitbetaling bij digitale streamingplatformen

Het ‘user centric’ betalingssysteem, waarbij artiesten door digitale streamingplatformen worden uitbetaald op basis van het werkelijke luistergedrag van de gebruiker, kent de laatste jaren hoe langer hoe meer aanhang. Het Centre National de la Musique onderzocht welke gevolgen een verschuiving naar dit model zou hebben voor artiesten en rechthebbenden.

Research

Tot op de dag van vandaag worden inkomsten gegenereerd uit streaming veeleer onder de rechthebbenden verdeeld op basis van hun marktaandeel. Met andere woorden, het aantal streams van een bepaald nummer wordt afgewogen ten opzichte van het totale aantal streams op het platform. Die verdeling wordt het Market Centric Payment System (MCPS)-model genoemd.

De laatste jaren gaan er meer en meer stemmen op voor een alternatieve manier van uitbetalen. Die gaat uit van het aandeel van de catalogus per effectieve gebruiker. Stel dat je een abonnement van €9,99 per maand bij Spotify hebt, en je zou een hele maand lang alleen maar naar één artiest luisteren, dan zou die artiest jouw volledige lidgeld (min eventuele overhead-kosten) doorgestort krijgen. Dit model wordt User Centric Payment System (UCPS) genoemd.

Het Centre National de la Musique, het observatorium van de muzieksector in Frankrijk, dat sinds kort fusioneerde met het voormalige Bureau Export, voerde een studie uit naar de mogelijke gevolgen van een verschuiving van het ene naar het andere model. Het deed dit in samenwerking met het Franse Ministerie van Cultuur en met ondersteuning van Deloitte.

De studie werd gelanceerd in april 2020, en kwam tot stand met input van artiesten, producers, labels, distributeurs, managers en online muziekplatformen. In het bijzonder Deezer, Spotify en de Franse beheersvennootschap Sacem, leverden heel wat data aan.

Resultaten

  • De switch naar UCPS zou het vertekenend effect van zware muziekconsumenten beperken: een gebruiker die 100 keer naar nummer A luistert en 100 keer naar nummer B, levert dan evenveel op als een andere gebruiker die twee keer naar nummer A en twee keer naar nummer B luistert (als ze hetzeflde lidgeld betalen).
  • De switch naar UCPS zou in het voordeel spelen van artiesten met een beperkt maar heel trouw publiek. Al zou die impact beperkt blijven voor minder grote artiesten.
  • De switch naar UCPS zou een herverdeling van de middelen opleveren tussen de genres: in het nadeel van rap en hiphop en in het voordeel van rock en pop.
  • De switch naar UCPS zou het marktaandeel van back catalogues vergroten.
  • De kost en de complexiteit van de switch naar UCPS is nog onvoldoende duidelijk.
  • De impact van suggestietools (zoals Discover Weekly) is eveneens onvoldoende duidelijk.
  • De switch naar UCPS kan de impact van clickfarms neutraliseren, maar zou andere frauduleuze praktijken kunnen doen opbloeien: zoals het targetten van inactieve gebruikers of het hacken van sub-accounts.

Het Centre National de la Musique wil verder bouwen op de vergaarde data, en samen met de betrokken actoren nagaan hoe eerlijkere verdeelmodellen kunnen worden geïmplementeerd.

Lees meer

De volledige studie (in het Frans) is hieronder te downloaden. Het uitgebreide persbericht (in het Engels) vind je hier.

2021-02/impact-of-a-change-in-the-way-rights-holders-are-remunerated-by-streaming-platforms
Onderwijsinstelling
Centre National de la Musique
Publicatiejaar
2021