VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Be the Change: Women Making Music 2021

In samenwerking met online muziekdistributeur TuneCore/Believe, publiceerde het Britse onderzoeksbureau MIDiA een studie over vrouwelijke creators, waarin hun uitdagingen, ervaringen, inspiratiebronnen en ambities in de muziekindustrie van vandaag worden onthuld. 
 

Research

Het onderzoeksrapport, ‘Be the change: Women Making Music 2021’, bundelt de ervaringen en standpunten van 401 vrouwelijke creators van over de hele wereld, waaronder zowel artiesten als songwriters, producers en DJs. Velen van hen zijn onafhankelijke artiesten die bij het opstarten van een carrière in muziek op weinig steun van de traditionele infrastructuur van de muziekindustrie konden rekenen.

Hoewel volgens de vrouwelijke creators vooruitgang is gemaakt op vlak van transparantie en conversatie, blijft echte, materiële verandering moeilijker vast te stellen. Uit de resultaten van de studie blijkt dat directe vormen van discriminatie, ondervertegenwoordiging, onbewuste vooroordelen en aantasting van vertrouwen voor deze doelgroep nog steeds in de muziekindustrie aanwezig zijn. Zo is 81% van de 401 geïnterviewde vrouwelijke creators van mening dat het voor vrouwelijke artiesten moeilijker is om erkenning te krijgen dan voor hun mannelijke collega’s. Volgens hen hebben de gendergerelateerde verwachtingen de erkenning en beloning in de muziekindustrie verstoord. Hieraan gekoppeld is 81% van de geïnterviewden het ermee eens dat er niet zo veel vrouwelijke rolmodellen zijn voor onafhankelijke artiesten. 

Enkele opmerkelijke resultaten uit de studie: 

  • Bijna twee derde van de geïnterviewden benoemde seksuele intimidatie en objectification als de belangrijkste uitdaging, waardoor dit veruit het meest genoemde probleem is. 
  • Seksualisering en objectification zijn een gevolg (of symptoom) van een onevenwichtige machtsdynamiek, zoals blijkt uit de 'grote drie uitdagingen': leeftijdsdiscriminatie (geïdentificeerd door 38%), gebrek aan toegang tot door mannen gedomineerde industriële middelen (36%) en lagere lonen ( 27%).
  • Deze grote uitdagingen zijn symptomatisch voor diepere problemen van mannelijke dominantie die de attitudes en het gedrag van de industrie doordringen - meer dan 90% van de respondenten zei dat ze onbewuste vooringenomenheid hadden ervaren - bijna de helft van hen vaak.
  • Muziekcompositie, -productie en -techniek zijn lange tijd voornamelijk gekoppeld aan mannen, dus het is geen verrassing dat de meerderheid van de vrouwelijke creators (63%) zich uitgesloten voelt van songwriting en muziekproductie, wat dit aspect van muziekcreatie in grote mate ‘gendered’ maakt.
  • Hoewel de algemene vertegenwoordiging van vrouwen in de samenleving de afgelopen decennia is toegenomen, heeft 84% van de vrouwen nog steeds het gevoel dat er een perceptie bestaat dat van vrouwen wordt verwacht dat zij de primaire rol van ouderschapstaken op zich nemen. De muziekindustrie wil dat vrouwelijke artiesten jong zijn - deels een symptoom van de jeugd obsessie van de industrie, maar ook zodat vrouwen succesvol worden voordat ze aan kinderen beginnen en wordt verondersteld dat ze de rol van het moederschap op zich nemen.
  • Om de vertegenwoordiging van vrouwelijke creators in de muziekindustrie te vergroten, willen vrouwen dat de veranderingen in diversiteit, beleid en cultuur zowel komen van binnen organisaties als van de grote leiders in de muziekindustrie. Daarnaast wil 38% van de vrouwelijke creators dat deze veranderingen binnen organisaties ondersteund wordt door wetgeving.

Het volledige onderzoek kan je hieronder downloaden. Meer info over het MIDiA Research vind je op de website
 

Be the Change: Women Making Music 2021
Publicatiejaar
2021