VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

BE THE CHANGE 2023: gendergelijkheid in de muziekindustrie

In samenwerking met het onderzoeksbureau Luminate publiceren Tunecore en Believe de derde editie van het jaarlijkse Be The Change rapport. Het onderzoek, waaraan meer dan 1500 muziekprofessionals en artiesten uit 109 landen hebben deelgenomen, toont aan dat genderdiscriminatie de belangrijkste oorzaak is van ongelijkheid binnen de muziekindustrie.

Research

Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

 • 34% van de vrouwen in de muziekindustrie die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, zegt slachtoffer te zijn geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik. Dat percentage ligt nog hoger, namelijk op 42% en 43%, voor respectievelijk transgender en non-binaire personen.
 • De inkomstenkloof is nog steeds een reëel probleem voor vrouwelijke en non-binaire professionals en artiesten in de muziekbusiness. Deze kloof staat vaak bloeiende carrières in de weg. Ruwweg de helft (53%) van de personen die in de branche werken, is het ermee eens dat cisgender mannen meer betaald krijgen dan anderen in de muziekindustrie. De helft van de vrouwen vindt dat er onvoldoende waardering wordt getoond voor hun eigen carrière of die van iemand die ze kennen
 • Er zijn minder vrouwen en gender-expansieve personen die hoge posities bekleden in de muziekindustrie. De weg naar leidinggevende functies is voor hun nog altijd vol obstakels. 58% van de personen met wie we spraken, is het er niet mee eens dat iedereen een gelijke kans heeft om te slagen in de muziekindustrie.
 • Vrouwen (+30%), personen uit ondervertegenwoordigde etnische groeperingen (+30%) en transgender personen (+74%) maken allemaal minder kans op een promotie. Vrouwen (+42%) en transgender personen (+98%) in de industrie geven vaker aan dat ze geen toegang hebben tot professionele training of ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Voor professionals en creators uit de industrie in Afrika (38%), Azië-Oceanië (42%) en Latijns-Amerika en de Caraïben (44%) is het minder waarschijnlijk dat ze genderdiscriminatie in de muziekindustrie beschouwen als een probleem; professionals en artiesten uit de industrie in Europa (59%) en Noord-Amerika (68%) beschouwen genderdiscriminatie binnen de industrie eerder als een probleem.
 • Artiesten uit minderheidsgroeperingen die op het onderzoek hebben gereageerd, krijgen circa 70% vaker te maken met online intimidatie of haatzaaien op social media.
 • De meerderheid van de professionals en artiesten uit de industrie die hebben gereageerd, geeft aan dat ze problemen hebben gehad met hun mentale gezondheid sinds ze in de sector zijn gaan werken (62%), maar vrouwen (76%), non-binaire personen (89%) en transgender personen (82%) worden hier onevenredig vaak door getroffen.

Aanbevelingen

Daarnaast bevat het onderzoek concrete aanbevelingen om veranderingen in de muziekindustrie mogelijk te maken. 

Voor de muziekindustrie:

 • Onderzoek de huidige samenstelling op het gebied van gender van leidinggevende teams, besturen en het hogere management en zorg voor een meer diverse vertegenwoordiging binnen dergelijke teams.

 • Moedig de dialoog over gendergelijkheid  aan binnen de industrie door ruimte te bieden voor gesprekken en workshops

 • Boek vaker vrouwen en non-binaire artiesten en producers voor live concerten  en neem achter de schermen meer diverse mensen in dienst als producers, songwriters, technici, …
 • Maak meer veilige omgevingen (of ‘safe spaces’) beschikbaar voor artiesten  om hun werk op te nemen, te promoten en uit te voeren.
 • Onderteken de wereldwijde Keychange Pledge om te beloven een persoonlijk stappenplan te ontwikkelen om gelijke vertegenwoordiging in de muziekindustrie te verbeteren.

Voor HR/Mangement:

 • Zet je in voor transparantie in salarissen bij functieomschrijvingen, gelijke betalingen voor gelijke werkzaamheden, ongeacht gender, en het diverser maken van sollicitatiecommissies, zodat ze een betere reflectie zijn van de gehele muziekindustrie.
 • Stel duidelijke verbeteringstrajecten op en investeer in mogelijkheden voor training en carrièreontwikkeling voor vrouwen en non-binaire professionals uit de industrie.
 • Maak trainingen over het voorkomen van seksuele intimidatie en over gendergevoeligheid verplicht voor alle werknemers uit de sector.
 • Zorg voor meldpunten voor gevallen van discriminatie
 • Bied hulp bij mentale gezondheidsproblemen 

Voor mannen:

 • Informeer jezelf over de huidige situatie van vrouwen en non-binaire personen in de muziekindustrie, die het gevolg is van een lange geschiedenis van discriminerende praktijken in de sector.
 • Gebruik je geprivilegieerde positie ter ondersteuning van de carrières van vrouwen en gender-expansieve personen, door invloed in de industrie te herverdelen onder alle genders.
 • Spreek je uit tegen directe en online genderdiscriminatie tegen vrouwen en non-binaire personen binnen de muziekindustrie.

Voor artiesten:

 • Kies je team zorgvuldig en werk samen met organisaties, agenten en managers die hebben beloofd zich in te zetten voor gendergelijkheid.
 • Neem vrouwen en gender-expansieve personen aan voor functies die traditioneel vaker door mannen worden bekleed (bijvoorbeeld producers, geluidstechnici, roadies, enzovoort).
 • Laat je stem horen in het livecircuit om ‘het podium te delen’ met vrouwen en non-binaire personen
 • Overweeg een inclusieve rider in gebruik te nemen, waarin diverse vertegenwoordiging voor de optredende artiesten en hun crews gevraagd wordt

Je kunt het volledige onderzoek BE THE CHANGE: Gendergelijkheid in de muziekindustrie hier lezen.

Publicatiejaar
2023