Update browser

Update je browser

Je gebruikt een oude browser in een moderne omgeving. Om VI.BE platform ten volle te benutten, kun je beter updaten.

0:00 / 0:00
In Da Mix
Je profiel aanpassen gaat veel beter met een HTML5 browser. Hier kun je er een downloaden.
Details
Bio

NL infra

"Let us face it: iCE KiNG, solo project of Bas L.G. Verdin, is not an easy thing to present, however definite it is. Who has got clean and open ears for pure music and something unique at the same time, can end here at last. This pioneering bard brings a repertoire of his very own, where his baritone tuned guitar is far from just an accompaniment for his wide-ranging vocals, who are as melodic, rhythmic and expressive altogether. The lyrics are mostly formed by his transcriptions though of nearly forgotten poems, especially from Scottish and English Romanticism. The epic atmosphere thereby created, is like the musical development of the paintings from that period, whereby the consistent, generous and heartfelt tunes evolve beyond the different genres-for-art's-sake really. For over fifteen years already, iCE KiNG delivers albums on a non-stop basis, nine for the time being, and gives one-man concerts with no less remarkable regularity of passion, we daresay calling. This in homeland Belgium, but abroad as well, particularly in the United Kingdom and Germany. File under: Bardrock for the Brave and Free. The others? They simply do not know what they are missing... The extensive Castlepage: http://iceking.be"

"Laten we het maar onder ogen zien: iCE KiNG, solo project van Bas L.G. Verdin, laat zich niet gemakkelijk voorstellen, hoe welomschreven het ook is. Wie zuivere en open oren heeft naar pure muziek en meteen ook iets nieuws, kan hier eindelijk postvatten. Deze pionier-bard brengt een geheel eigen repertoire, waarbij zijn bariton gestemde gitaar lang niet zomaar begeleiding is voor zijn zang met groot bereik, die al even melodieus, ritmisch en expressief is tegelijk. De teksten worden dan weer meestal gevormd door zijn transcripties van bijna vergeten gedichten, vooral uit de Schotse en Engelse Romantiek. De epische atmosfeer daarbij gecreëerd, is als de muzikale ontwikkeling van de schilderijen uit die periode, waarbij de consistente, genereuze en hartgrondige tonen zich in feite ontwikkelen voorbij de verschillende genres-pour-l'art. Meer dan vijftien jaar reeds, levert iCE KiNG non-stop albums af, voorlopig negen, en geeft hij eenmansconcerten met niet minder opmerkelijke regelmaat van passie, we durven zelfs zeggen roeping. Dit, in thuisland België, maar evengoed daarbuiten, in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Klasseer onder: Bardrock for the Brave and Free. De anderen? Die weten simpelweg niet wat ze missen... De uitgebreide Castlepage: http://iceking.be"

Foto’s
Video’s

Line-up
    Shows
    Gecreëerde kansen
    Contact

    Je moet ingelogd zijn om deze pagina te bekijken.