VI.BE

Niet-bindende intentieverklaring om in tijden van Covid-19 het ecosysteem tussen het live-circuit en Belgische artiesten veilig te stellen

download in pdf: NLFR
FR versie online: via court-circuit.be

De economische impact van de coronacrisis op het Belgische livecircuit is bijzonder groot. Festivals, muziekclubs, cultuurcentra, artiesten, toeleveranciers (podiumbouwers, licht- en geluidsfirma’s, backlineverhuur...) en freelancers (geluids- en lichttechnici, stagehands, roadies, tourmanagers…) zien hun inkomsten voor het voorjaar en komende zomer wegvallen. Door het onderschrijven van dit gentleman’s agreement houden we met zijn allen het muzikale ecosysteem in stand en geven we niet enkel cruciale financiële vooruitzichten op langere termijn voor de artiesten (en dus impliciet ook voor hun entourages en toeleveranciers) maar schenken we ook het vertrouwen aan het publiek waarbij hun aangekochte ticket - weliswaar uitgesteld - nog steeds geldig blijft.

Deze intentieverklaring is de uiting van breed gedragen solidariteit en goodwill in onze sector. Het is een vrijwillig engagement tussen artiesten, zalen, clubs (concert en nightlife), festivals (gratis en betalend) en cultuurcentra die sinds maart 2020 geconfronteerd worden met geannuleerde en verplaatste concerten. Partijen erkennen eveneens het niet-bindende karakter van de intentieverklaring en benadrukken dat zij zich middels dit document nog niet wensen te verbinden.

  • Partijen trachten reeds vastgelegde optredens en DJ-sets van Belgische acts die ingevolge COVID-19 geen doorgang vinden te verplaatsen naar een latere datum. Programmatoren behouden hierbij wel hun artistieke vrijheid en autonomie.
    • Voor cultuurcentra trachten het optreden of set te verplaatsen naar een gezamenlijk overeen te komen datum volgend seizoen of zelfs opvolgend seizoen 2021-2022.
    • Voor clubshows trachten het optreden of set te verplaatsen naar een gezamenlijk overeen te komen datum.
    • Voor festivals en terugkerende multi-artist events trachten de Artiest te programmeren op de eerstvolgende editie van het festival of event.
  • Bij een verplaatsing van een zaalconcert, clubset of festivaloptreden fungeren de initieel overeengekomen voorwaarden als basis, maar behouden partijen de vrijheid om, rekening houdend met gewijzigde parameters, nieuwe voorwaarden overeen te komen en dit steeds in een geest van solidariteit.
  • Partijen verbinden zich ertoe de verplaatsing binnen redelijke termijn na het verbod van overheidswege te formaliseren en hun publiek (lees: tickethouders) hierover te informeren.