VI.BE

Working in the Arts wil jouw input over sociale bescherming van cultuurwerkers

Working in the Arts wil jouw input over sociale bescherming van cultuurwerkers

Met het participatieplatform wil minister Vandenbroucke concrete informatie uit de sector verzamelen om werk te maken van een beter sociaal statuut voor artiesten en techniekers.

30.04.21

Nieuws

Tijdens de coronacrisis werd extra duidelijk hoe wankel de sociale bescherming van artiesten, techniekers ... is in onze sector. Veel cultuurwerkers die met korte contracten werken (bv. voor 1 optreden of 1 opdracht als technieker) ontdekten plots dat ze geen toegang kregen tot tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, anderen bleken onvoldoende rechten te hebben opgebouwd, nog anderen moesten maanden wachten op de uitbetaling van hun uitkering.

De manier waarop er gewerkt wordt in onze sector en het sociaal statuut van artiesten, techniekers etc. is dus aan herziening toe. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke lanceert daarom een online platform waarop iedereen die in de sector werkt haar/zijn mening kwijt kan over een aantal hete hangijzers: de KVR en de kunstenaarskaart, het kunstenaarsstatuut, de werking van de Commissie Kunstenaars etc. Je kan er ook deelnemen aan debatten over uiteenlopende thema’s: wat zijn specifieke problemen voor schoolverlatende kunstenaars, jouw ervaringen met inclusie & diversiteit in de sector, specifieke uitdagingen voor cultuuwerkers in Brussel, enzovoort.

Laat je stem horen op het online participatieplatform Working in the Arts

Promo adverteren

Reclame