VI.BE

Wie beoordeelt straks jouw dossier binnen het Kunstendecreet?

Op 1/12 valt het doek over de indienronde voor de werkingssubsidies binnen het Kunstendecreet. Het departement Cultuur geeft nu meer info over beoordelaars en beoordelingsprocedure.

10.11.21

Nieuws

Op 1 januari 2022 wordt het vernieuwde Kunstendecreet van kracht. Bij een nieuw decreet hoort ook een nieuwe pool van beoordelaars die de ingediende dossiers (bv. voor werkings- of projectsubsidies) lezen. 

Op 4 mei 2021 lanceerde het departement Cultuur een open oproep om nieuwe kandidaten te vinden voor de pool. In oktober 2021 heeft de minister van Cultuur zijn beslissing genomen en werden de experten benoemd.

De nieuwe groep van experten bestaat 344 leden: 312 expert-beoordelaars, 12 expert-voorzitters en 20 experten die de ene keer als beoordelaar en de andere keer als voorzitter zullen aantreden. Van de 344 leden zijn er 185 nieuw. Er is aandacht besteed aan een evenwichtige man/vrouw-verhouding (56% mannen en 44% vrouwen), diversiteit (minstens 13% van de voorgestelde kandidaten zijn van buitenlandse origine),  een balans inzake leeftijd, een sterke vertegenwoordiging van kunstenaars (31% van de beoordelaars zijn zelf kunstenaars), een stevige expertise op zakelijk vlak, expertise in management en expertise als communicatie- of publiekswerker en tot slot een opvallende aanwezigheid van expertise op internationaal vlak (54% van de beoordelaars). 

Het volledige overzicht van de nieuwe pool kan je hier downloaden.

In een latere fase worden deze beoordelaars en voorzitters ingedeeld in 11 beoordelingscommissies die de ingediende dossiers voor werkingssubsidies zullen beoordelen:

 1. Architectuur en Vormgeving
 2. Beeldende kunsten en Fotografie
 3. Audiovisuele kunsten, Geluidskunst en Experimentele mediakunst
 4. Dans
 5. Theater
 6. Muziektheater
 7. Muziek 1: klassieke muziek
 8. Muziek 2: pop, rock/alternative, hiphop/r&b, dance
 9. Muziek 3: jazz, traditionele muziek
 10. Transdisciplinaire en Cross-sectorale kunsten
 11. Multidisciplinaire kunsten (combinatie van twee of meerdere hoofddisciplines )

Hoe het volledige beoordelingsproces verloopt vind je terug in het 'draaiboek kwaliteitsbeoordeling voor werkingssubsidies'. Dat draaiboek werd ook gepubliceerd door het departement Cultuur; je kan het hier downloaden.

Heb je nog vragen over jouw dossier (bv. uitleg bij disciplines & functies, indien- en beoordelingsprocedure etc.), mail dan naar advies@vi.be. Let op: we geven geen feedback op de specifieke artistieke inhoud van individuele dossiers.