VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Eindelijk duidelijkheid rond tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid staat nu eindelijk officieel open voor dagcontracten, maar er zijn wel heel wat voorwaarden aan verbonden...

20.05.20

Nieuws

Er was vorige week redelijk wat ophef rond de versoepeling van de voorwaarden om beroep te kunnen doen op tijdelijke werkloosheid in het kader van afgelaste evenementen in de culturele sector. Na een onderhoud met minister Muylle is de RVA nu ook van plan die versoepeling toe te passen én dagcontracten toe te laten!

Aangezien het om een uitzonderlijke maatregel gaat hanteert de RVA wel nog steeds strikte voorwaarden:

  • Het evenement moet door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad zijn afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers;

  • Het evenement vond normaal gezien plaats tussen 01.05.2020 en 31.08.2020;

  • Als freelancewerknemer (al dan niet artiest) was je normaal gezien tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst, ongeacht je functie;

  • Uit je aanvraag moet blijken dat je van de opdrachtgever en/of de organisator van een evenement een formele belofte van een arbeidsovereenkomst had gekregen. Mailverkeer waaruit blijkt dat je via een SBK zou werken volstaat hier bijvoorbeeld;

  • Je moet het bewijs van deze belofte van een arbeidsovereenkomst kunnen presenteren;

  • De belofte van een arbeidsovereenkomst moet bewezen worden door middel van geschreven bewijzen en moet nominatief zijn (dus letterlijk op jouw naam);

  • Je moet ook kunnen bewijzen dat er een link is tussen die belofte en het evenement waar je gaat spelen. Dit kan bijvoorbeeld met programmaboekjes, correspondentie en drukwerk zouden als bewijs kunnen dienen dat je op een bepaald evenement zou optreden;

  • De bewijsstukken moeten dateren van voor 15.04.2020. Op die laatste datum vaardigde de Nationale Veiligheidsraad namelijk het verbod uit om evenementen te organiseren die een groot aantal personen zouden samenbrengen;

  • Wanneer het niet gaat om een artistieke prestatie (stagehand, licht of geluidstechnieker, …), moet je als freelancewerknemer bij je aanvraag ook nog bewijzen dat je in de referteperiode van 14.03.2019 tot en met 31.08.2019 tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement.

Je moet je uitkeringsaanvraag als tijdelijk werkloze valideren door middel van een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENT, dat beschikbaar is op de websites van de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas). Daarnaast moet je werkgever ook een aantal formaliteiten zoals de DIMONA-aangifte in orde brengen. Indien je werkt via een SBK zoals Amplo, kunnen zij dit voor jou in orde brengen.

Voor meer vragen over tijdelijke werkloosheid en andere steunmaatregelen in tijden van corona kan je ook nog steeds bij Cultuurloket terecht door te bellen naar 02 534 18 24 (ma-vrij tussen 10u en 18u).

Promo adverteren

Reclame