VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Werkingssubsidies: laat je horen!

Werkingssubsidies: laat je horen!

Dien jij een aanvraag in voor werkingssubsidies binnen het kunstendecreet? We need you! 

10.09.21

Nieuws

Met het oog op de komende ronde voor werkingssubsidies (deadline 1 december) wil de administratie een zo reëel mogelijke inschatting maken van het aantal verwachte aanvragen. Anders dan voorheen duid je in het aanvraagdossier deze keer zelf de beoordelingscommissie van je voorkeur aan. 

Om de commissiesamenstelling optimaal voor te bereiden vraagt het departement je nu al om aan te geven voor welke commissie jouw organisatie zal kiezen. Je kan je antwoord makkelijk online invullen via dit formulier. Het zijn 3 korte vragen en het invullen duurt slechts enkele minuten. Deadline voor inzending: vrijdag 17 september

Let wel: jouw antwoord is niet bindend en zal geen enkele invloed hebben op een eventuele aanvraag. Je zorgt er wel mee voor dat de administratie reeds een kwaliteitsvolle voorbereiding kan maken.

Promo adverteren

Reclame