VI.BE

Overzicht steunmaatregelen voor artiesten en muzieksector

Overzicht steunmaatregelen voor artiesten en muzieksector

Het Kernkabinet heeft een nieuw pakket steunmaatregelen afgeklopt dat vanaf het eerste kwartaal in 2022 toegankelijk zal zijn. Maar wat houdt dit pakket concreet in voor de muzieksector en onze artiesten?

21.12.21

Nieuws

Op federaal niveau

De federale regering had op het Overlegcomité van 3 december al aangekondigd dat er extra steun zou worden voorzien voor de zwaar getroffen sectoren. Op vrijdag 10 december werd een nieuw pakket bekrachtigd dat pas in het eerste kwartaal van 2022 open zal staan. 

We overlopen de belangrijkste federale steunmaatregelen: 

 • Werknemers kunnen nog steeds beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of omwille van quarantaine van een kind. De vereenvoudigde procedure wordt namelijk verlengd tot 31 maart 2022. Deze steun moet worden aangevraagd door je werkgever. Werk je via een SBK, dan kunnen zij dit voor jou in orde brengen.

 • Mensen die beroep doen op een leefloon of op een andere sociale bijstandsuitkering, zullen bij het OCMW een extra maandelijkse premie van 25 euro krijgen voor het eerste kwartaal van 2022.

 • Zelfstandigen zullen kunnen rekenen op het dubbel overbruggingsrecht wanneer ze hun activiteiten volledig moesten onderbreken vanaf december 2021 tot maart 2022. De aanvraag moet gebeuren via het sociaal verzekeringsfonds.

Als je op de verdubbeling aanspraak wil maken, is het dus van belang dat je helemaal geen activiteiten meer verricht als zelfstandige. Vanaf het moment dat je facturen opmaakt in die periode, is de activiteit niet meer onderbroken. Hou daar dus rekening mee.

 • Het enkele (crisis)overbruggingsrecht zal openstaan voor zelfstandigen met een omzetverlies van minstens 40% (voordien 65%). Ook bij quarantaine of zorg voor een kind, kan dit overbruggingsrecht worden aangevraagd via het sociaal verzekeringsfonds.

 • Ondernemingen kunnen uitstel van betaling krijgen voor bedrijfsvoorheffing, sociale bijdragen en btw in het eerste kwartaal van 2022. In geval van uitstel moeten er geen nalatigheidsinteresten worden betaald. 

 • Voor de zwaar getroffen evenementen- en cultuursector worden bovendien de RSZ-bijdragen voor het vierde kwartaal van 2021 verlaagd. Ook discotheken en dancings vallen hieronder. 

 • Organisatoren van een evenement kunnen beroep doen op een belastingaftrek van 25% op niet-recupereerbare gemaakte kosten bij annulatie van het evenement. Dit belastingkrediet kan worden aangevraagd voor het inkomstenjaar 2021. 

 • Voor kunstenaars is er de mogelijkheid om auteursrechten en werkloosheidsuitkeringen onbeperkt te cumuleren in het eerste kwartaal van 2022. 

 • Deze zomer werd al een wet goedgekeurd die een compensatie voorziet voor auteurs en uitvoerende artiesten die inkomstenverlies hadden door de coronacrisis. Sabam hanteert bepaalde voorwaarden om bedragen uit te keren aan auteurs. Als muzikant kan je ook bij PlayRight aankloppen. Wanneer je in 2020-2021 een albumrelease moest uitstellen of annuleren kan je bijvoorbeeld forfaitair 150 euro ontvangen. Belangrijk: ook niet-leden komen in aanmerking, maar moeten wel voor 31 januari 2022 een aanvraag indienen. Meer info vind je hier.

Op Vlaams niveau

Ook de Vlaamse Regering heeft enkele nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd om ondernemingen te helpen om de periode van verscherpte coronamaatregelen tijdens de vierde golf te overbruggen. De voorwaarden, bedragen en aanvraagprocedures zijn op dit moment nog niet volledig bekend omdat ze nog wachten op Europese goedkeuring. 

Concreet gaat het over de volgende Vlaamse steunmaatregelen: 

 • Het Vlaams Beschermingsmechanisme keert terug voor zwaar getroffen ondernemingen (eventsector, dancings, feestzalen, …). De steun zal 5% bedragen van de omzet die de onderneming had in het laatste kwartaal van 2019 op voorwaarde dat een omzetdaling wordt aangetoond. Die omzetdaling moet minstens 30% (periode 1 oktober – 31 december 2021) of 60% (periode 20 november 2021 – bedragen i.v.m. vergeleken met de referentieperiode van 2019. Ondernemingen die verplicht gesloten zijn, kunnen 10% van die omzet krijgen en moeten geen omzetdaling aantonen. De aanvraag van deze subsidie moet via VLAIO gebeuren.

Normaal gezien is het Vlaams Beschermingsmechanisme voor zelfstandigen te combineren met het cirsisoverbruggingsrecht op federaal niveau. Waar het overbruggingsrecht op persoonlijke titel wordt uitgekeerd als vervangingsinkomen, wordt het Vlaams Beschermingsmechanisme uitgekeerd op naam van de onderneming. 

 • Er wordt momenteel overbruggingslening uitgewerkt die zich richt op investeringen in ventilatie en luchtkwaliteit, maar ook voor het vernieuwen van voorraden of het dekken van vaste kosten zoals handelshuur. 

 • Net zoals in 2020 wordt voor 2021 een globalisatiemechanisme uitgewerkt voor gezonde bedrijven die ten gevolge de coronamaatregelen zware omzetverliezen van meer dan 60% over het ganse jaar hadden.

Vragen? Neem dan zeker contact op met advies@vi.be. Voor meer details over coronasteunmaatregelen kan je ook steeds terecht bij Cultuurloket.

Kan je een beroep doen op het corona-overbruggingsrecht?

Promo adverteren

Reclame