VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Voortaan wekelijks overleg tussen minister en cultuursector
stoemp! in wonderland © Jeroen Bossee

Voortaan wekelijks overleg tussen minister en cultuursector

Jambon en Crisiscel Cultuur houden de lijnen kort

04.09.20

Nieuws

Vanmiddag was er overleg tussen Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en de Crisiscel Cultuur, met daarin ook een vertegenwoordiging van het Live Sector Overleg. Daar is afgesproken dat vanaf nu wekelijks onderling zal worden overlegd, met de bedoeling om de sector samen door de coronacrisis te loodsen.

Het laat de minister en de sector toe om de lijnen kort te houden en de situatie op het terrein wekelijks te monitoren. Zowel de urgente dossiers van het moment als het integraal relanceplan voor de middellange termijn zullen daar wekelijks op de agenda staan.

Lotto april

Reclame