VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Vlaio organiseert infodagen i.v.m. de Brexit Adjustment Reserve

Vlaio organiseert infodagen i.v.m. de Brexit Adjustment Reserve

In april informeerden we jullie reeds over de BAR, een financiële compensatie voor de negatieve gevolgen van de Brexit. In november trekt Vlaio nu ook langs de provinciesteden voor een aantal infosessies.

12.10.22

Nieuws

Op 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie getreden. De bijhorende handels- en samenwerkingsovereenkomst betekende dat het VK de interne markt en de douane-unie van de EU heeft verlaten met grote gevolgen voor de Vlaamse economie. Ook in de cultuursector heeft de Brexit zijn sporen nagelaten. Om organisaties te ondersteunen die lijden onder de negatieve gevolgen van de Brexit, heeft de EU de Brexit Adjustment Reserve (BAR) opgericht. Deze biedt financiële hulp aan ondernemingen, organisaties en overheidsentiteiten, die lijden onder de Brexit.

In november zal het BAR team zitdagen organiseren in Hasselt (10/11), Leuven (21/11), Gent (23/11), Antwerpen (21/11), Kortrijk (1811) en Brugge (29/11).Je kan in gesprek gaan met het BAR-team en aftoetsen of en hoe jouw organisatie aanspraak kan maken op een subsidie uit de BAR. Bovendien zal er ook een expert van het Brexit-team van Flanders Investment and Trade (FIT) aanwezig zijn om je wegwijs te maken in hun dienstverlening. Kortom, een unieke gelegenheid om de BAR te leren kennen!

Voor een uitgebreide uitleg over de Brexit Adjustment Reserve en de subsidiemogelijkheden, kan je hier terecht. Inschrijven kan via deze link.