VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Vlaamse Regering kondigt nieuwe steunmaatregelen aan

Op 1 april heeft de Vlaamse Regering nieuwe steunmaatregelen aangekondigd waar ook de muzieksector een beroep op kan doen.

01.04.20

Nieuws

Tijdens een persconferentie op woensdag 1 april 2020 kondigde minister-president van de Vlaamse Regering en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) een pakket nieuwe financiële maatregelen aan die de regering wil nemen om tegemoet te komen aan de grootste economische noden door de Coronacrisis. Enkele van die maatregelen hebben ook rechtstreeks verband met de brede cultuursector.

  • Als aanvulling op de hinderpremie (voor ondernemingen die verplicht moesten sluiten) komt er nu ook een 'continuerings- of compensatiepremie' voor ondernemingen die niet verplicht moesten sluiten, maar hun omzet wel gigantisch zagen dalen door de crisis. De maatregel voorziet in een eenmalige premie van 3.000 euro en geldt voor ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep die in de periode 14 maart - 30 april een omzetverlies lijden van 60% en meer t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Deze maatregel geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die sociale zekerheidbijdragen betalen zoals zelfstandigen in hoofdberoep. Wie verminderde sociale bijdragen betaalt als zelfstandige bijberoeper (inkomen tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro) zal een premie kunnen krijgen van 1.500 euro op voorwaarde dat die niet meer dan 80% als werknemer aan de slag is. Net als de hinderpremie zal deze nieuwe premie aangevraagd moeten worden via het Vlaams Agentschap Innovatie & Ondernemen (VLAIO).
  • Grotere bedrijven kunnen extra waarborgen krijgen voor schulden die ze nu maken, zodat ze de economische schade enigszins kunnen beperken. Ook voorziet de regering in extra overbruggingskredieten met aangepaste terugbetalingstermijnen en rentevoeten. Voor KMO's (met een focus op start-ups en scale-ups) gaat het bv. over achtergestelde leningen met een terugbetalingstermijn van 3 jaar en een lage rentevoet.
  • Last but definitely not least: de Vlaamse Regering kondigde een noodfonds aan voor de sectoren Cultuur, Jeugd, Sport, Media, de sierteelt, de mobiliteit en delen van de toerismesector. In dat noodfonds wordt 200 miljoen euro voorzien om de zwaarste verliezen te kunnen opvangen. Hoe dat noodfonds precies zal werken, of wie er gebruik van zal kunnen maken, is op dit moment nog onduidelijk.

Op donderdag 2 april vindt een nieuw crisisoverleg plaats tussen de steunpunten (waaronder VI.BE) & belangenbehartigers van de cultuursector en de Vlaamse overheid over o.a. de uitwerking van dat noodfonds. We brengen je uiteraard meer nieuws als er meer duidelijkheid is.

Naar aanleiding van de nieuwe steunmaatregelen organiseert Cultuurloket een webinar:

Blijf je graag op de hoogte van sectorspecifiek nieuws en trends in de muziekindustrie? Schrijf je in voor de sectormailing en we sturen geregeld updates jouw richting uit.

Promo adverteren

Reclame