VI.BE

Vlaamse artiesten eisen een faire vergoeding voor hun rechten

Bijna alle Belgen genieten van een groot aanbod aan online content op alle soorten streamingplatformen (muziek, film, series…). Goed voor de uitvoerende artiesten, toch? Dat denk je maar. De realiteit is dat artiesten hier nauwelijks voor vergoed worden. Michaël Pas, Roel Vanderstukken, Johan Van Assche, Marleen Merckx en talloze andere uitvoerende artiesten drukken hun ongenoegen uit via sociale media.

17.12.21

Nieuws

De kern van het probleem is eenvoudig: grote online platformen verdienen geld aan de opnames van artiesten. De online streaming industrie in België zal tegen 2025 goed zijn voor een waarde van maar liefst 383 miljoen euro. Echter, online platformen betalen artiesten absoluut niet in verhouding tot de inkomsten die ze ontvangen uit muziek- en audiovisuele streamingdiensten.

Voor een acteur die meespeelt in een film of serie, bijvoorbeeld, maakt het niet uit of die film of serie nu 100 dan wel 100.000 keer wordt gestreamd. Zijn inkomsten veranderen niet. Muzikanten hebben tot op zekere hoogte dezelfde problemen: sessiemuzikanten worden niet betaald wanneer opnames waarop ze te horen zijn, worden gestreamd. De lead/feature artiesten worden meestal gedekt door het contract van het platenlabel waarmee ze werken. Maar zelfs in het beste geval krijgt zij/hij slechts 8,4%van de opbrengst van het streamen van ‘hun’ muziek. In de meeste gevallen bedraagt de vergoeding slechts 4,9 %2 .

Daarom willen de uitvoerende artiesten dit ernstige probleem aan de kaak stellen via een video die ze publiceren op hun sociale media (#Fairpayvoorartiesten). Het is genoeg geweest. De artiesten vragen een eerlijke en proportionele vergoeding voor hun werk. In hun video’s roepen ze op tot het ondertekenen van een petitie. In het najaar zal dit thema weer op de politieke agenda van het federale parlement komen te staan. Na de goedkeuring van de Europese auteursrechtrichtlijn in 2019 moest België deze richtlijn omzetten in haar federale wetgeving. PlayRight volgt dat implementatieproces op de voet. Via deze campagne nodigen ook de uitvoerende artiesten de politici nu uit om eindelijk voor verandering te gaan. Om te bewijzen dat ze deze strijd niet alleen voeren, stelden de artiesten samen met PlayRight een online petitie op www.playright.be/petitie.

Over naburige rechten

Het naburige recht ontstaat wanneer een kunstenaar (muzikant, acteur, danser, circus- of variétékunstenaar) meewerkt aan de uitvoering van een werk. Wanneer de opname van die uitvoering verspreid, uitgezonden of gekopieerd wordt, heeft die artiest recht op een vergoeding. Het naburige recht van de artiest ontstaat dus op het moment van de uitvoering. PlayRight is de beheersvennootschap die de rechten van artiesten in België int, beheert en verdeelt .

Naburige rechten

Promo adverteren

Reclame