VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Vulde jij onze enquête rond uitsluiting en discriminatie in de muzieksector al in?
© illias teirlinck

Vulde jij onze enquête rond uitsluiting en discriminatie in de muzieksector al in?

VI.BE en PXL-Music werken samen aan een datagedreven onderzoek naar onze muziekprofessionals. Wat is de verdeling van persoonskenmerken als gender, opleiding, herkomst of leeftijd? En wat zijn hun ervaringen met uitsluiting en discriminatie?

07.03.24

Nieuws

Het ontbreekt de muzieksector aan cijfers om een goed zicht te hebben op problemen in onze sector en die doelgericht aan te pakken. Met deze bevraging, die ongeveer 10 minuutjes van je tijd in beslag neemt, zetten we een eerste stap om zulke data te verzamelen. 

We willen iedereen betrekken die actief bezig is binnen de muzieksector, dus jouw stem is echt heel erg belangrijk! Vul de bevraging in, en deel ’m daarna ook met je band, roster, team, netwerk... Want hoe meer deelnemers, hoe duidelijker de inzichten die daaruit voortkomen. Je antwoorden zijn daarbij volledig anoniem.

Doe hier mee!

Waarom meedoen? 

  1. Om een dwarsdoorsnede te krijgen van iedereen die professioneel actief is in onze sector!
  2. Om vertegenwoordiging in kaart te brengen! Hoe zit het bijvoorbeeld met de vertegenwoordiging van vrouwen, genderdiverse personen en mensen met een migratieachtergrond in onze sector? Hoog tijd om dat ook in Vlaanderen en Brussel – naar internationaal voorbeeld – in kaart te brengen. 
  3. Om de impact te monitoren! Wat is het effect van inclusieve acties die worden ondernomen? Welke impact hebben maatschappelijke ontwikkelingen op de sector? We willen deze bevraging in de toekomst daarom herhalen om verschuivingen in kaart te brengen. 
  4. Voor de wetenschap! We werken samen met PXL-Music Research aan deze bevraging en moedigen zo nieuw wetenschappelijk onderzoek naar onze sector aan. 
  5. Om actie te ondernemen! Samen met grassrootsorganisaties en het culturele middenveld zet VI.BE haar schouders onder inclusieve acties in de muzieksector. Deze data helpen ons acties te onderbouwen en gerichte nieuwe initiatieven op te zetten. 

We maken de resultaten na afloop bekend via onze VI.BE nieuwsbrief voor muziekprofessionals. Ontvang je die nog niet? Meld je dan hier aan!

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan zeker een mailtje naar onze onderzoeker Didier

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame