VI.BE

Van anderhalve naar één meter afstand op evenementen

Van anderhalve naar één meter afstand op evenementen

Social distancing op culturele evenementen wordt verlaagd van anderhalve naar één meter. In de praktijk betekent dat één stoel tussenlaten in zalen met een vaste infrastructuur. Voortaan wordt er ook gewerkt met kleurcodes en daaraan aangepaste maatregelen.

28.08.20

Nieuws

Vanaf 1 september treedt een aantal belangrijke wijzigingen aan het basisprotocol Cultuur in werking. Dat heeft het departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid bekendgemaakt na intensief overleg met de cultuursector en virologen. 

Eerste belangrijke wijziging: tussen bubbels van bezoekers moet niet langer anderhalve, maar één meter afstand worden gehouden. Op die manier kan de capaciteit van evenementen iets omhoog, omdat één vrije stoel tussen bubbels voortaan volstaat. Er moet ook niet langer een lege rij stoelen voor en achter de bubbels. Let wel: de maximumcapaciteit van 200 bezoekers binnen en 400 buiten blijft voorlopig behouden (al kan je daar vanaf 1/9 een uitzondering op vragen via een nog op te richten Evenementenloket), en ook het dragen van mondmaskers blijft verplicht. In een eerste reactie roept de Crisiscel Cultuur nogmaals op om die maxima los te laten en te evolueren naar een scenario waarbij zalen tot 60% van hun maximumcapaciteit kunnen gaan. 

Een tweede belangrijke wijziging houdt in dat er kleurcodes zullen worden gebruikt om te bepalen welke maatregelen van kracht moeten zijn in de culturele sector. Op 1 september starten we in code geel, met de maatregelen zoals hierboven beschreven. Lokale overheden kunnen dan op basis van de situatie in hun stad of gemeente beslissen om andere maatregelen op te leggen; ze moeten daar ook helder over communiceren. Een heel lokale uitbraak in een fabriek moet op die manier niet langer noodzakelijk leiden tot een volledige lockdown van alle evenementen.

Alle maatregelen staan uitgebreid beschreven in een nieuwe versie van het basisprotocol Cultuur die je hier kan lezen. Voor de praktische uitwerking en uitgebreide toelichting verwijzen we graag nog steeds naar de sectorgids Cultuur.  

VI.BE zkt stagiairs 2022

Reclame