VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Updates subsidies Kunstendecreet in coronatijden

Op 15 september valt de deadline voor het indienen van projectsubsidies en beurzen binnen het Vlaamse Kunstendecreet. Twee belangrijke updates daaromtrent!

27.08.20

Nieuws

Ten eerste heeft de minister van Cultuur gevraagd om bij de redactie van het dossier rekening te houden met COVID-19 en de gevolgen voor onze sector. Er is namelijk geen garantie dat evenementen of andere kunstprojecten normaal zullen kunnen doorgaan. Ga dus niet zomaar uit van een coronavrije context in 2021. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media wijst erop dat dit geldt zowel voor het artistieke als zakelijke luik en verwijst naar het basisprotocol Cultuur, waar je op kan terugvallen.

Daarnaast herinnert Kunstenpunt aan een belangrijke wijziging m.b.t. de voorbereidende projectkosten die mogen worden opgenomen in de begroting. Vroeger kon je al kosten maken vanaf het moment dat het dossier ontvankelijk werd verklaard. Sinds dit jaar mogen er enkel kosten opgenomen worden vanaf de begindatum van het project (voor deze indienronde dus vanaf 1 januari 2021).

Voor zij die nog volop bezig zijn met de redactie van hun Vlaams subsidiedossier: succes! Misschien haal je nog wat extra inspiratie uit onderstaand dossier over projectsubsidies.

Projectsubsidies: een stuk van de puzzel

Stage oproep 2023

Reclame