VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Update: lichte versoepeling voor professioneel werk achter de schermen

Update: lichte versoepeling voor professioneel werk achter de schermen

Je hoeft niet langer als werknemer of zelfstandige aan de slag te zijn om cultureel werk achter de schermen te verrichten. Let op! Deze aanpassing geldt nog steeds enkel voor professionele cultuurwerkers.

07.12.20

Nieuws

Cultuurloket heeft samen met de overheid gewerkt aan een verklaring op eer die het mogelijk maakt om als professionele cultuurwerker (zowel technisch als artistiek) een opdracht te doen bij een professionele onderneming waarbij geen arbeidsrelatie of statuut als zelfstandige van toepassing is. Je kan op die manier dus repeteren naar aanloop van een opname, opnemen, in residentie gaan… 

Het is belangrijk dat de activiteit gekoppeld is aan een professioneel economisch doel. Je mag dus niet zomaar repeteren, maar enkel naar aanloop van een opname, live-stream, tour... Dat professioneel economisch doel toon je bijvoorbeeld aan door middel van een overeenkomst met de opdrachtgever. 

De onderneming die de opdracht geeft, zorgt ervoor dat alle voorzorgsmaatregelen worden nageleefd zoals die beschreven staan in het Basisprotocol Cultuur en de Sectorgids professionele kunsten. De onderneming zal ook een draaiboek voorzien zoals omschreven staat in het Basisprotocol Cultuur. 

Deze verklaring op eer geldt voor elke cultuurwerker ouder dan 12 jaar die een aantoonbaar professioneel economisch doel nastreeft. Deze verklaring is niet nodig voor eigen personeel en kinderen jonger dan 12 jaar.

Vragen hierover? Raadpleeg de Sectorgids Cultuur of neem contact op met Cultuurloket via 02 534 18 24.

Dit zijn de gevolgen van de nieuwe lockdown voor muzikanten en de muzieksector

Overzicht steunmaatregelen muzieksector