VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Update coronasteunmaatregelen

Update coronasteunmaatregelen

Een tijdje terug maakten we een overzicht van de verschillende coronasteunmaatregelen voor onze muzieksector. We geven graag enkele updates mee rond tijdelijke werkloosheid voor werknemers, het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemingen en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

26.11.20

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid

De federale regering besliste eerder deze maand om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021. Wanneer je werkgever je in die periode niet meer tewerk kan stellen ten gevolge van het coronavirus, kan je dus opnieuw een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen, ongeacht of het om overmacht of om economische redenen gaat. Het is ook van geen belang meer of de werkgever erkend is als een uitzonderlijk hard getroffen onderneming of behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector.

Wat betekent dit voor geannuleerde evenementen? In principe is de eerste voorwaarde het bestaan van een arbeidscontract. Wanneer een concert of ander event zou plaatsvinden tussen 1 mei 2020 en 31 maart 2021, maar door de overheid verboden wordt omwille van corona, kan je toch een tijdelijke werkloosheidsuitkering krijgen zonder een arbeidscontract te hebben ondertekend indien:

  • het gaat om ‘bijeenkomsten in het kader van een artistiek gebeuren’ (concerten, opnamesessies, …) of in een ruimer cultureel (commerciële beurzen, kermissen, opendeurdagen …) of zelfs privékader (huwelijken …). Daaronder vallen ook de activiteiten ter voorbereiding van het evenement zoals bijvoorbeeld betaalde repetities;

  • de werknemer vóór de datum waarop het evenement had moeten plaatsvinden, en niet later dan 31 oktober 2020, een formele en schriftelijke belofte van een arbeidsovereenkomst heeft gekregen van de opdrachtgever. Wanneer je bijvoorbeeld voor 31/10 via mail had afgesproken om voor een optreden uitbetaald te worden via een SBK, volstaat die e-mail dus als bewijs.

Vlaams beschermingsmechanisme

Ook ondernemingen die tot eind 2020 zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen kunnen rekenen op steun. Het nieuw Vlaams beschermingsmechanisme staat open voor ondernemingen die tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies lijden van minstens 60% of die verplicht moesten sluiten in die periode. 

Deze premie bedraagt 10% van de omzet tijdens dezelfde periode in 2019 en is gekoppeld aan bepaalde maxima. Zelfstandigen in bijberoep met een netto beroepsinkomen tussen €6.996,89 en €13.993,78 en die minder dan 4/5e werken als werknemer kunnen de helft van de steun krijgen. Ook verenigingen (vzw’s)  met minstens een VTE komen in aanmerking. 

De aanvraag kan sinds 16 november worden ingediend via de website van VLAIO. Het nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme zal ook openstaan voor omzetverlies in een tweede periode van 16 november tot 31 december 2020. De aanvraag voor die periode kan ingediend worden vanaf 4 januari 2021.

(Dubbel) overbruggingsrecht

Zelfstandigen (in bijberoep) kunnen daarnaast ook nog steeds een beroep doen op het overbruggingsrecht. Zij die in oktober, november en december 2020 verplicht de deuren volledig of gedeeltelijk moeten sluiten, hebben nu ook recht op een ‘dubbel overbruggingsrecht’. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die hun activiteit volledig moeten onderbreken omdat ze hoofdzakelijk (circa 60%) afhankelijk zijn van een activiteit die volledig of gedeeltelijk moet sluiten. 

Heel concreet betekent dit dat een afhankelijke zelfstandige in de maanden oktober, november en december geen enkele activiteit mag verrichten of factuur mag uitsturen als die aanspraak wilt maken op de verdubbeling van de steun.

De aanvraag moet gebeuren via je sociaal verzekeringsfonds. Meer info vind je hier.

Culturele activiteitenpremie

Culturele ondernemingen die ondanks alle corona-ellende toch aan de slag gaan en een cultureel evenement op poten zetten kunnen sinds begin november ook rekenen op steun. Met de Culturele Activiteitenpremie kan je financiële steun krijgen voor publieksgerichte evenementen waarbij cultuurwerkers worden ingeschakeld. Die cultuurwerkers moeten een correct loon uitbetaald krijgen, bv. door ze rechtstreeks in dienst te nemen, ze uit te betalen via een SBK of interimkantoor of via een factuur indien ze zelfstandige zijn. De steun wordt toegekend in schijven van €2.000 tot een maximum van €20.000. Aanvragen kan via deze applicatie tot 31 mei of tot wanneer de voorziene middelen op zijn. 

Heel belangrijk is dat de activiteit toegankelijk is voor publiek, fysiek of digitaal, en ook publiek gecommuniceerd wordt. Livestreams waarbij artiesten en crew correct uitbetaald worden komen dus in aanmerking. Je zal ook moeten aantonen dat je activiteit omwille van de publieksgerichtheid geïmpacteerd is door de coronamaatregelen. Uiteraard moeten de regels uit het basisprotocol cultuur ook steeds nageleefd worden. Meer info vind je hier terug.

Voor meer details over coronasteunmaatregelen kan je elke werkdag tussen 10u en 18u terecht op de Coronalijn van Cultuurloket (02 534 18 24). Daarnaast bieden ze ook crisisbegeleiding op maat en organiseerden ze op 1 december een webinar over de steunmaatregelen voor de cultuursector. Een replay van de webinar en het volledige overzicht van de steunmaatregelen voor onze muzieksector vind je hieronder.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.

Overzicht steunmaatregelen muzieksector

Dit zijn de gevolgen van de nieuwe lockdown voor muzikanten en de muzieksector

Stage oproep 2023

Reclame