VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Update brochure geluidsnormen voor muziekactiviteiten (VLAREM)

Update brochure geluidsnormen voor muziekactiviteiten (VLAREM)

Het gebruik van elektronisch versterkte muziek is geregeld in de Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM). In de handleiding van het Departement Omgeving vind je alle nodige info die je nodig hebt om in regel te zijn met jouw muziekevenement.

19.09.23

Nieuws

De handleiding ‘Geluidsnormen voor muziekactiviteiten’ is geactualiseerd en uitgebreid. In negen delen behandelt deze handleiding verschillende aspecten van de VLAREM-regelgeving voor muziekactiviteiten. Deel 1, deel 2, deel 3 en deel 6 geven algemene informatie over de regelgeving en een aantal algemene geluidsbegrippen. Deel 4 en deel 5 zijn in bedoeld voor organisatoren van muziekevenementen, deel 7 voor de vergunningverlener (lokale besturen) en deel 8 en deel 9 voor de toezichthouder.

Nieuw is bijvoorbeeld het stroomschema in deel 3, dat een overzicht biedt van de hele regelgeving. Aan de hand van ja-nee-vragen kom je te weten wat de wettelijk vastgelegde voorwaarden zijn voor verschillende soorten van muziekactiviteiten. Daarnaast is er ook nog een FAQ toegevoegd. De regelgeving zelf werd niet aangepast.

Meer weten over de geluidsnormen die van toepassing zijn op jouw event? Check dan zeker de website ikorganiseer.be