VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Uitbreiding verenigingswerk naar amateurkunsten en socio-culturele sector

Uitbreiding verenigingswerk naar amateurkunsten en socio-culturele sector

Er werden twee nieuwe functies uit de amateurkunsten en socio-culturele sector opgenomen in de tijdelijke regeling voor het verenigingswerk bij de sportsector.

19.07.21

Nieuws

Verenigingswerk bestaat uit betaalde diensten die je tijdens het jaar 2021 in je vrije tijd voor vzw’s, feitelijke verenigingen of openbare besturen actief in de sportsector of socio-culturele sector levert. Begin mei keurde ministerraad al een voorontwerp goed dat het mogelijk maakt om het verenigingswerk te gebruiken voor de volgende twee functies:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector

  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socio-culturele, sport-, cultuur-, kunst-educatieve en kunstsector

Dit wil zeggen dat onder meer lesgevers, aanbieders van workshops en artistieke of technische begeleiders of coaches gebruik kunnen maken van de regeling. Je moet de prestaties wel steeds aangeven via deze site. Dit kan trouwens terug in de tijd vanaf 8 mei. Bij het begin van het verenigingswerk moet je ook steeds een contract opmaken. Hier vind je een modelformulier.

Het verenigingswerk staat open voor alle meerderjarige Belgen en staat volledig los van je statuut. Dit wil zeggen dat zowel werknemers als zelfstandigen, ambtenaren en gepensioneerden er gebruik van kunnen maken. Per kwartaal mag je gemiddeld 50u prestaties als verenigingswerker verrichten, maar hou zeker rekening met de volgende beperkingen:

  • je mag per maand max. €532,50 verdienen

  • op jaarbasis mag je max. €6.390 verdienen

  • je mag niet bijklussen voor een vereniging waarvoor je nu professioneel werk levert of waarvoor je dat in de afgelopen 12 maanden hebt gedaan.

Inkomsten uit het verenigingswerk zijn niet meer volledig vrijgesteld van sociale bijdragen of belastingen. Een vereniging die een verenigingswerker in dienst neemt, moet een solidariteitsbijdrage van 10% van de afgesproken vergoeding betalen aan de RSZ. Daarnaast moet de verenigingswerker zelf 10% belasting betalen op de vergoeding.