VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Deadline steunaanvraag LIVE2020 nadert voor relanceprojecten

De afgelopen maanden zamelde solidariteitsfonds LIVE2020 geld in om financiële steun te bieden aan de zwaar getroffen livemuzieksector. Vandaag kan het steunfonds een nieuwe schijf van 200.000 euro vrijmaken. Tot en met 29 maart 2021 kunnen muziekprofessionals die kampen met financiële moeilijkheden steun aanvragen. Relanceprojecten kunnen dat tot en met 29 april.

29.03.21

Nieuws

Bijna één jaar geleden werd het geluid gedempt, de lichten gedoofd. Het werd stil op de podia. En dat is nog steeds zo. De impact van de huidige gezondheidscrisis op livemuzieksector is enorm groot en wordt nog steeds groter. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar de donkere tijden voor de sector zijn niet voorbij, zelfs niet als er binnenkort voorzichtig weer opgestart kan worden.  De eens zo bloeiende livemuzieksector bloedt. LIVE2020, het steunfonds van/voor de livemuzieksector, ondersteunt financieel de zwaarst getroffen sectorgenoten evenals een aantal relanceprojecten. Een derde steunronde wordt opgestart: 200.000 euro wordt vrijgemaakt. Vanaf 1 maart tot 29 maart kunnen individuen online een aanvraag indienen. Relanceprojecten kunnen dat tot en met 29 april.

LIVE2020 heeft tot op heden meer dan 330.000 euro verdeeld. In een eerste ronde werd financiële steun aan zowel individuele dossiers als relanceprojecten toegekend. Afgelopen winter werd bewust enkel op individuele steun ingezet, want meer sectorgenoten geven aan in moeilijke papieren te zitten. Er werd beduidend groter inkomensverlies aangegeven in de aanvragen. 211 individuele dossiers werden door de onafhankelijke jury positief beoordeeld. Aanvragen voor steun kwamen redelijk evenredig uit beide taalregio’s. LIVE2020 benadrukt dat deze financiële steun absoluut geen alternatief is voor de steunmaatregelen van de overheden. Die zijn en blijven nodig. LIVE2020 wil dat duwtje in de rug geven.

De derde ronde is nu open. Tot 29 maart kunnen de zwaarst getroffenen uit de sector, die financiële moeilijkheden kennen, een aanvraag indienen voor een toelage van 750 euro. Kleine en middelgrote muziekorganisaties die financiële steun wensen om een veilig event mogelijk te maken, kunnen nog tot en met 29 april aanspraak maken op een toelage tot 1.500 euro. Een gedetailleerd overzicht van de criteria voor individuen en voor relanceprojecten en het aanvraagformulier is te consulteren op de website van de Koning Boudewijnstichting. 

Meer info lees je via live2020.be.

Individuen kunnen steun aanvragen tot en met 29 maart via deze link.
Relanceprojecten kunnen steun aanvragen tot en met 29 april 2021 via deze link.

Steun LIVE2020!

Promo adverteren

Reclame