VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Steunfonds LIVE2020 keert allerlaatste schijf uit en ondersteunt tours

LIVE2020, het solidariteitsfonds voor en door de livemuzieksector, biedt al 2 jaar steun aan sectorgenoten – individuen en organisaties – die een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Het fonds maakt vandaag een laatste schijf van 120.000 euro vrij om touren te ondersteunen. Afgelopen najaar maakte LIVE2020 al een schijf van 200.000 euro vrij om concerttournees financieel te ondersteunen. Er werden toen 77 dossiers goedgekeurd.
 

21.02.23

Nieuws

De coronacrisis zorgde voor groot inkomensverlies bij Belgische muzikanten. Inkomsten uit concerten vielen nagenoeg weg maar ook andere inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten, fysieke verkoop, ... kenden een terugval. Ondertussen draait het livecircuit opnieuw op volle toeren. De sector wordt echter met nieuwe uitdagingen, zoals stijgende kosten, geconfronteerd. Touren en investeren in projecten wordt steeds moeilijker voor artiesten. Met deze oproep wil het solidariteitsfonds een laatste keer tegemoet komen aan deze prangende financieringsbehoefte door binnenlandse en buitenlandse concerttournees financieel te ondersteunen zodat Belgische artiesten in de best mogelijke omstandigheden kunnen optreden. Fonds LIVE2020 betaalt per goedgekeurd dossier 75% van de aantoonbare kosten terug met een maximum van 3.000 euro. Aanvragen kunnen tot en met 21 maart ingediend worden via de website van de Koning Boudewijnstichting, waar je ook een gedetailleerd overzicht van de criteria en het aanvraagformulier kan vinden. De beoordeling van de ingediende dossiers gebeurt door een onafhankelijke jury, bijgestaan door de Koning Boudewijnstichting die het fonds LIVE2020 beheert. 

Laatste steunronde

Solidariteitsfonds LIVE2020 bood de afgelopen jaren ononderbroken steun aan de getroffen muzieksector. Tot op heden werd 1.070.000 euro uitgekeerd. Getroffen individuen, projecten, bands, relance-initiatieven en tourende artiesten kregen de steun die ze verdienden. LIVE2020 keert haar voorlopig laatste schijf nu uit, maar moedigt iedereen aan om de sector te blijven steunen: koop concerttickets, ga naar festivals, pronk met merchandise, verzamel platen, stream erop los etc: geniet van het moois dat deze sector brengt. Samen zijn en blijven we #UnitedForLiveMusic.

Stage oproep 2023

Reclame