VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

SEWEM 2022: maak kennis met muziekprofessionals uit China

SEWEM is een netwerk- en mentorprogramma om de vaardigheden van Europese en Chinese vrouwen in de muziek- en exportsector te ondersteunen. Op 18 en 19 oktober vindt in Lissabon (voorafgaand aan de WOMEX-conferentie) een kick-off evenement plaats van een langdurig mentorprogramma voor jonge professionals die zich identificeren als vrouw, trans of non-binaire. Opgelet: de deadline van de inschrijvingen is reeds op 11 september!

06.09.22

Nieuws

SEWEM  staat voor Sino-European Women Entrepreneurs in Music  en is een netwerk- en mentorprogramma om de vaardigheden van Europese en Chinese vrouwen in de muziek- en exportsector te bevorderen en gelijkheid te ondersteunen.

Wat is het SEWEM-mentorprogramma?

Het mentorprogramma begint met een kick-off evenement op 18 en 19 oktober in Lissabon (voorafgaand aan de WOMEX-conferentie) en biedt langdurige ondersteuning.

Het programma bestaat uit drie pijlers:

  • 1-op-1 ontmoetingen tussen mentee en mentor, voor de organisatie en inhoud waarvan de deelnemers zelf verantwoordelijk zijn
  • groepsbijeenkomsten over onderwerpen die relevant zijn voor de deelnemers (bv. kennis van de Chinese markt, inzicht in de exportstrategie voor muziek, enz.)
  • Uitwisseling tussen Europese en Chinese deelnemers met online netwerksessie, en handelsmissie naar China voor geselecteerde deelnemers

Van 20.10.2022 tot eind maart 2023: ten minste 5 één-op-één mentor/mentee-bijeenkomsten en diverse groepsworkshops

Voorjaar/Zomer 2023 : Online-netwerksessie met paren + Chinese vrouwelijke muziekprofessionals

Wie kan zich aanmelden als mentee? 

Aanmelding als mentee staat open voor iedere muziekprofessional/ondernemer uit de EU en Creative Europe landen die zich identificeert als vrouw, trans, non-binair of gender minority, die al enige ervaring heeft met muziekexport, en banden of sterke interesse heeft in de Aziatische muziekmarkt.

Mentees moeten bereid zijn om aan het hele programma deel te nemen en concrete ideeën mee te brengen over de onderwerpen waarmee ze hun mentor willen aanspreken.

Deelname aan het programma is gratis voor mentees. Elke deelnemer krijgt een financiële steun van 200€ om naar de bijeenkomst in Lissabon te reizen. Hotelkamers worden rechtstreeks geboekt en betaald door het SEWEM-team. De beschikbaarheid voor de bijeenkomst in Lissabon is een voorwaarde voor deelname aan het programma. Inschrijven kan via dit formulier.

Een jury zal de mentees selecteren op basis van hun geografische spreiding in Europa.

Wie zijn de mentors? 

Een selectie van 20 Europese vrouwelijke professionals uit de muzieksector, afkomstig uit 20 landen en werkzaam op verschillende gebieden van de muziekindustrie, die betrokken zijn bij de veranderingen in de EU-muzieksector en bereid zijn hun tijd en expertise te delen met nieuwe professionals in een mentor/mentee-relatie, in een geest van zusterschap en goede wil om gelijkheid, inclusie en diversiteit te bevorderen.

Meer info: https://www.europeanmusic.eu/sewem/

Promo adverteren

Reclame