VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Sabam en PlayRight lanceren noodfondsen

Onze muzieksector is heel zwaar getroffen. Om daar deels aan tegemoet te komen hebben twee Belgische beheersvennootschappen een noodfonds gelanceerd.

09.04.20

Nieuws

Sabam geeft haar leden de kans om een vervroegde opname te doen van geld dat wordt verzameld in hun sociaal fonds. Het gaat om een soort van spaarpotje dat automatisch wordt opgebouwd voor leden en normaal pas ter beschikking komt op je 60ste levensjaar. Om deze financieel moeilijke periode te overbruggen wordt daar nu een uitzondering op gemaakt. 

Je moet als auteur-componist wel iets hebben opgebouwd natuurlijk. Om na te gaan of je zo’n reserve hebt, moet je aanmelden via eServices. Via de applicatie Played & Paid kan je het bedrag zien dat opgespaard werd. Klik vervolgens op ‘vervroegde opname’ en voer het gewenste bruto bedrag in met motivering. 

Met verdere vragen over dit noodfonds kan je terecht op membersf@sabam.be.

Ook PlayRight wil haar leden financieel ondersteunen met een noodfonds voor uitvoerende kunstenaars. Het doel van het fonds is om beperkte compensatie te bieden voor inkomensverlies wegens annulatie van je activiteiten als uitvoerend kunstenaar (muzikant) ten gevolge van het coronavirus.

De steun kan worden aangevraagd indien je al lid was voor 15 maart en minstens 3 opnames hebt aangegeven. Ze is bedoeld voor uitvoerende prestaties (opnameprojecten of concerten) die werden geannuleerd in de maanden maart, april of mei. Je kan 50 euro krijgen per geannuleerde opdracht en maximaal 250 euro per maand. Het fonds is niet bedoeld voor uitvoerende artiesten die volledig in loondienst zijn of een vervangingsinkomen ontvangen voor de betrokken maanden. Wanneer je een halftijdse job hebt naast je artistieke activiteiten kan je wel nog op steun rekenen.

De concrete voorwaarden, betalingsmodaliteiten en andere belangrijke info vind je terug op de website van PlayRight of in het fondsreglement. Check zeker de deadlines!