VI.BE

Richtlijnen en afspraken voor evenementen vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli zijn evenementen voor publiek opnieuw mogelijk. We zetten de belangrijkste do’s en don’ts op een rijtje.

01.07.20

Nieuws
© retha ferguson

© retha ferguson

We mogen steeds meer uit ons kot, maar voor culturele evenementen blijft het publiek voorlopig beperkt. Tot 1 augustus gaat het om max. 200 binnen en max. 400 buiten. In principe vinden die evenementen plaats voor een zittend publiek, maar staand kan ook, verplicht aan statafels en in bubbels mét inachtneming van 1,5m afstand tussen alle tafels en aanwezigen. Een vrij door elkaar staand publiek kan dus niet. Vanaf 1 augustus kan het dan tot max. 400 binnen en max. 800 buiten, onder dezelfde voorwaarden.

Om alles (zo) COVID-veilig (mogelijk) te laten gebeuren, werd er de voorbije weken hard gewerkt aan afspraken en richtlijnen, zowel voor organisatoren als voor artiesten en publiek. We zetten de belangrijkste op een rijtje en geven ook nog wat aandachtspunten mee.

Belangrijk om te weten is dat elke organisator onderstaande richtlijnen moet volgen om uiteindelijk groen licht te kunnen krijgen voor zijn/haar evenement.

COVID Event Risk Protocol

De belangrijkste afspraken en regels voor organisatoren van evenementen werden vastgelegd  in het COVID Event Risk Protocol. Het protocol draait rond 3 pijlers:

  • Maximale fysieke afstand (met richtlijnen voor een crowd management plan en crowd management controle)

  • Maximale hygiëne (met richtlijnen rond persoonlijke hygiëne, contactoppervlakken en ventilatie)

  • Maximale data (met richtlijnen over veiligheidscommunicatie en het aanleggen van een database van bezoekers)

Dit protocol laat organisatoren toe om een draaiboek te maken voor hun evenement. De uiteindelijke haalbaarheid ervan wordt getoetst d.m.v. het COVID Event Risk Model (zie hieronder) en uiteindelijk heeft de lokale overheid het laatste woord.

Basisprotocol Cultuur

Ook voor de artiesten op het podium en hun omkadering (bv. technici) is veiligheid erg belangrijk. De voorwaarden om die veiligheid te kunnen garanderen werden vastgelegd in het Basisprotocol Cultuur. Daarin staan o.a. afspraken rond afstand op een podium, omgaan met fysiek contact (bv. tussen acteurs, dansers …),  ontsmetten van werkmateriaal en omgeving etc. Er wordt ook beschreven wie aan de activiteiten mag deelnemen (risicogroepen) en welke organisatorische maatregelen er genomen moeten worden.

De praktische uitwerking van het protocol staat in de Sectorgids Cultuur. Dat is hét centrale naslagwerk voor culturele evenementen, omdat niet alleen de richtlijnen voor artiesten & omkadering worden beschreven, maar ook die voor publiek en het serveren van drank en eten (ook na te lezen in het verplicht te volgen horecaprotocol)

COVID Event Risk Model

Om af te toetsen of een evenement voldoet aan de basisvereisten en op een covid-veilige manier kan plaatsvinden, lanceerde de Vlaamse overheid het COVID Event Risk Model (CERM). Aan de hand van ja/nee-vragen over 20 parameters geeft de online tool groen of rood licht voor een evenement. Ook oranje is mogelijk, dat betekent dat er in samenspraak met de lokale overheid nog aanpassingen mogelijk zijn om alsnog goedkeuring te kunnen krijgen. De lokale overheid gebruikt deze CERM dus ook in de eindevaluatie van een aanvraag (zie hieronder).

De tool implementeert alle richtlijnen uit het evenementenprotocol en past ze toe op de specifieke situatie van de organisator. Zo zal een evenement in open lucht meer punten krijgen dan een evenement in een (kleine) binnenlocatie en zal een optreden in een goed verluchte zaal sneller groen licht krijgen dan een show in een zweterige kelder.

Belangrijk: in het jongste Ministerieel Besluit (zie art. 13) van minister De Crem is te lezen dat de CERM pas gebruikt moet worden bij evenementen van meer dan 200 bezoekers of op een openbare plaats. Toch wordt het gebruik van de tool sterk aangeraden als extra advies voor alle events.

Beslissing lokale overheid 

De finale beslissing of een evenement al dan niet kan plaatsvinden ligt bij de lokale overheid. Elke organisator moet een event dus melden, met de nodige veiligheidsplannen bij de hand.

Groen licht van de CERM is een basisvereiste, maar dan nog kan de lokale overheid bijkomende afspraken maken met de organisator, eigen aan de specifieke situatie in de stad of gemeente. Dat betekent dus dat een evenement vaak pas zal kunnen plaatsvinden na intensief overleg tussen lokaal bestuur en organisator. 

Tot slot: 

Repetitieruimtes launch

Reclame