VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Repetities, opnames en muzieklessen opnieuw mogelijk

Repetities, opnames en muzieklessen opnieuw mogelijk

Nieuwe interpretaties van de regels uit het jongste Ministerieel Besluit bieden opnieuw wat mogelijkheden voor artiesten. Repeteren in een gehuurde ruimte, opnames maken en muzieklessen geven of volgen buiten het DKO kunnen onder voorwaarden opnieuw voor professionele én niet-professionele muzikanten. We zetten alles op een rijtje.

21.01.21

Nieuws

Repeteren en opnemen

Repetities en studio-opnames kunnen terug, indien de regels gevolgd worden voor ondernemingen die diensten aanbieden aan consumenten (lees: bv. ook de winkels). De belangrijkste daarvan in de context van repetitieruimtes en studio's zijn:

 • artiesten informeren over de preventiemaatregelen
 • handen ontsmetten bij binnenkomen (handgel moet voorzien worden door de uitbater van de ruimte of studio)
 • altijd minstens 1,5m afstand bewaren
 • max. 4 muzikanten tegelijk aanwezig
 • 1 artiest per 10 vierkante meter, tenzij de ruimte kleiner is dan 20 vierkante meter. Dan zijn max. 2 artiesten toegelaten, op voorwaarde dat de 1,5m afstand gerespecteerd kan worden
 • mondmaskers altijd verplicht
 • regelmatig ontsmetten van oppervlakken en gebruikt materiaal (verantwoordelijkheid van de uitbater van de ruimte of studio)
 • regelmatig verluchten (verantwoordelijkheid van de uitbater van de ruimte of studio)

Omdat het om een culturele activiteit gaat, gelden daarbovenop ook nog steeds de regels uit het basisprotocol Cultuur. Een vertaling daarvan vind je ook in de Sectorgids Cultuur

Belangrijk is dus dat er constant een mondmasker moet worden gedragen. Dat maakt het zeker voor blazers en zangers/zangeressen niet eenvoudiger. Enkel voor professionele artiesten kan er een uitzondering worden gemaakt op de mondmaskerplicht. Voor hen is het ook nog altijd verplicht een attest te hebben van de opdracht- of werkgever, omdat thuiswerk nog steeds de norm is.

Ook erg belangrijk: thuis repeteren met meerdere bandleden is nog steeds niet toegelaten (behalve uiteraard in gezinsverband of met je ene knuffelcontact)! Je moet dus je toevlucht zoeken tot een gehuurde ruimte die bovendien groot genoeg is om aan de regels te voldoen. Voor niet-professionele artiesten mag die ruimte zich trouwens niet bevinden in een concertzaal, club of andere culturele instelling die gesloten is voor het publiek.

Muzieklessen

Muziekeducatie die buiten het Deeltijds Kunstonderwijs wordt georganiseerd (dus bv. lessen die niet in de stedelijke muziekacademie plaatsvinden) is ook opnieuw mogelijk voor +12-jarigen onder strikte voorwaarden. Ook hier gelden in de eerste plaats de regels voor de winkels (zie hierboven). Daarnaast moet je ook met het volgende rekening houden:

 • de lessen moeten plaatsvinden in een apart lokaal (niet bij de lesgever of leerling thuis)
 • de lessen mogen niet plaatsvinden in “inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector” (want die zijn voorlopig nog gesloten voor publiek)
 • alles samen (leerlingen + leerkracht) mogen er max. 4 personen in de ruimte zijn (lessen voor -12-jarigen die georganiseerd worden door verenigingen kunnen voor groepen van max. 50, de leerkracht inclusief. Het protocol voor jeugdwerk moet dan gevolgd worden.)
 • mondmaskers altijd verplicht (dus ook hier geen evidente situatie voor drum en zang)
 • de lessen moeten georganiseerd worden door een onderneming of vereniging
 • de lesgever moet personeelslid zijn van de onderneming/vereniging of moet werken als zelfstandige (eventueel met freelance contract) voor die onderneming/vereniging
 • de lesgever moet van de opdrachtgever een attest hebben waaruit blijkt dat thuiswerk niet mogelijk is

Ook hier blijven het basisprotocol Cultuur, de vertaling daarvan in de Sectorgids, en eventuele andere protocollen steeds gelden.

Meer info

Zit je na het lezen van al deze info nog met concrete vragen, stel ze ons dan gerust via advies@vi.be. Je kan ook nog steeds terecht bij de Coronalijn van Cultuurloket.

De meest recente en geactualiseerde lijst van toegelaten en verboden activiteiten, voorwaarden, steunmaatregelen etc. vind je in het document met veelgestelde vragen en antwoorden van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, opgesteld i.s.m. Cultuurloket.

Dit zijn de gevolgen van de nieuwe lockdown voor muzikanten en de muzieksector

Promo adverteren

Reclame