VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Repeteren kan in de meeste gevallen enkel nog thuis en onder strikte voorwaarden
© thomas litangen

Repeteren kan in de meeste gevallen enkel nog thuis en onder strikte voorwaarden

Op woensdag 28/10 om middernacht zijn de nieuwe coronamaatregelen ingegaan voor het hele land en dat heeft ook een invloed op repeteren, opnamesessies, workshops, instrumentlessen etc.

29.10.20

Nieuws

UPDATE 30/10: in de 'verstrengde lockdown' die het OCC vandaag afkondigde, vervalt de regel van 4. Dat betekent dat je thuis niet langer 4, maar nog 1 'knuffelcontact' mag ontvangen. Thuis met je band repeteren is dus niet langer een optie.

UPDATE 29/10, 20u30: Er was vandaag heel wat onduidelijkheid over de mogelijkheid voor professionele artiesten om te blijven repeteren, workshops te volgen etc. Enkel professionele artiesten die als ‘personeel’ worden beschouwd, kunnen in culturele huizen blijven repeteren. Personeel wordt omschreven als “iemand die een contractuele arbeidsrelatie in loondienst heeft of als zelfstandige specifiek voor de organisatie”. Vrijwilligers vallen daar niet onder. Residenties kunnen blijven doorgaan, mits er een contractuele overeenkomst is tussen professionele artiesten en hun residentieplek. Die artiesten kunnen ook workshops volgen in de culturele instelling. Opleidingen kunnen doorgaan, maar enkel voor eigen personeel, volgens de definitie hierboven. Streaming, omschreven als “Opname van een optreden/productie voor online verspreiding’ in een lege zaal kan, op voorwaarde dat iedereen die aan de productie meewerkt, op contractuele basis aan de opdrachtgever is verbonden.

De federale regering heeft beslist om in heel het land alle culturele inrichtingen te sluiten voor publiek. Daarnaast worden de activiteiten die je buitenshuis nog kunt doen drastisch ingeperkt. Dat betekent dat alle concertzalen, repetitieruimtes, studio’s, educatieve organisaties etc. in de praktijk hun werking nagenoeg volledig moeten stilleggen. 

Enkel voor de jongsten onder ons (-12-jarigen) kan het niet-publiek cultureel werk doorgaan. Ook personeelsleden kunnen nog verder werken in culturele huizen, voor zover thuiswerk niet mogelijk is. Artiesten die geen arbeidscontract hebben of niet als zelfstandige specifiek voor die organisatie aan de slag zijn, mogen daar dus niet meer repeteren en educatie kan er ook niet meer doorgaan voor +12-jarigen.

Artiesten (behalve dus zij die onder de uitzondering hierboven valllen) kunnen onder de huidige maatregelen enkel nog thuis repeteren volgens de samenscholingsregels. Dat wil zeggen dat je met maximum 4 personen kan afspreken, kinderen jonger dan 12 jaar tellen hier niet mee. Deze 4 personen blijven ook dezelfde voor de volgende 2 weken. Gezien de ernst van de huidige situatie is het uitermate belangrijk om hier niet van af te wijken en sociale contacten zo veel mogelijk te beperken. Stel dus niet-essentiële repetities zoveel mogelijk uit.

Mocht je toch beslissen om thuis verder te repeteren met die 4 personen, raden we vooral aan om altijd de regels te blijven volgen zoals die geformuleerd werden in het Vlaamse basisprotocol Cultuur:

  • volg de klassieke afstandsregels: 1,5 m rondom elke muzikant, 3 m rondom zangers en 2 m voor blazers. Zangers en blazers kunnen dichter bij elkaar staan als er gewerkt wordt met maskers of plexi. 
  • volg daarenboven ook de ‘densiteitsregel’: 1 persoon per 10 m². Dat betekent dat je voor een repetitie met 4 bandleden een ruimte nodig hebt van minimum 40 m².

Om het nog even samen te vatten: 

  • Alle culturele inrichtingen moeten hun deuren sluiten voor publiek; enkel personeelsleden mogen nog op die locaties aan de slag zijn. 
  • Repeteren kan enkel nog thuis, maar daar gelden de samenscholingsregels. Je kan dus met maximum 4 personen repeteren. Dat zijn ook de 4 personen waarmee je de volgende 2 weken mee mag afspreken. Beperk bovenal zoveel mogelijk je sociale contacten; als de repetities niet strikt noodzakelijk zijn, stel ze dan vooral uit.
  • Voor de repetities die nog kunnen doorgaan gelden de klassieke afstands- en densiteitsregels en hygiënemaatregelen. 

Het Ministerieel Besluit waarin deze beslissingen genomen werden kan je hieronder terugvinden. 

Download hier het ministerieel besluit van 28/10/2020
PRG Studio

Reclame