VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Repeteren in tijden van corona

Mag je binnenkort terug gaan repeteren? Het is een vraag die op de lippen van veel muzikanten brandt, maar waar tot op vandaag geen eenduidig antwoord op is. We geven je in dit artikel alvast een stand van zaken met alle informatie die wij tot op heden ter beschikking hebben.

30.04.20

Nieuws

In principe zijn alle culturele activiteiten, privé en publiek, verboden. En dat verandert nog niet meteen. Het is voor interpretatie vatbaar of repeteren in groep hier ook onder valt. Hier is tot op vandaag geen duidelijkheid over. 

In de afbouwstrategie van het crisiscentrum zijn verschillende fases opgenomen. Op 4 mei start fase 1a. In deze fase mogen bedrijven terug de deuren openen, al blijft telewerk de norm. Het gaat hier om bedrijven die diensten aanbieden aan andere bedrijven. Als social distancing niet haalbaar is, kunnen andere maatregelen genomen worden om toch op een veilige manier te werken, zoals bv. mondmaskers. Of dit gevolgen heeft voor professionele muzikanten, die hun hoofdinkomen halen uit muziek maken, is nog niet duidelijk. 

In fase 1b, vanaf 11 mei, zullen winkels de deuren mogen openen. Dat wil zeggen dat je terug instrumenten kan gaan kopen bij jouw favoriete muziekwinkel, maar voorlopig vallen repetitieruimtes hier nog niet onder. De overheid bekijkt week per week welke diensten en winkels onder welke fase mogen openen. 

Alle hoop is gevestigd op fase 2, die op 18 mei zal starten. Hier zullen verschillende maatregelen versoepeld worden. Zo zal het, onder voorbehoud, ook mogelijk zijn om privé-bijeenkomsten bij jou thuis te organiseren. Of repetities in een privésfeer hier ook onder vallen is nog niet duidelijk. Het is ook hier nog afwachten of je terug op je zolder of in je garage mag repeteren. 

Hopelijk kunnen ook andere repetitieruimtes op die datum terug opengaan, zij het onder strikte voorwaarden. Als repetitieruimtes mogen opengaan zullen er verschillende maatregelen moeten genomen worden om de veiligheid te waarborgen. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld  maar één iemand toegelaten wordt in elke repetitieruimte, omdat repeteren in groep nog niet mag. Daarnaast heeft de FOD Arbeid en Sociaal Overleg samen met de verschillende werknemers- en werkgeversorganisaties een generieke gids opgesteld met maatregelen die je kan nemen om jouw werkomgeving te beschermen tegen COVID-19.

Tot op vandaag is er geen heldere info die over deze zaken uitsluitsel geven. Van zodra die er is, stellen wij die ook beschikbaar op onze site. 

Repeteren kan terug vanaf maandag 8 juni, maar...

Stage oproep 2023

Reclame