VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Problemen met crisis-overbruggingsrecht en kinderen ten laste

Problemen met crisis-overbruggingsrecht en kinderen ten laste

In de media verschenen al verschillende verhalen van zelfstandigen die een deel van hun overbruggingsrecht moeten terugbetalen. Omdat we ook verschillende signalen uit onze muzieksector krijgen, geven we graag even mee wat je daartegen kan doen.

17.07.23

Nieuws

Het crisis-overbruggingsrecht was een van de steunmaatregelen die tijdens de coronapandemie in het leven geroepen werd om zelfstandigen te ondersteunen die het werk moesten neerleggen. Daarbij moest je opgeven of je kinderen ten laste hebt en op basis daarvan werd dan het bedrag van de ondersteuning bepaald.

Nu blijkt dat er heel wat zelfstandigen (vooral vaders) een deel moeten terugbetalen omdat het kind bij de mutualiteit van de partner (vaak de moeder) ingeschreven staat. Om een verhoogde uitkering te krijgen met een kind ten laste, moet jouw kind met andere woorden bij jou ingeschreven zijn op de mutualiteit. Het gaat dus om een administratieve toevalligheid die niet per se de werkelijkheid weerspiegelt en die nu blijkbaar verregaande gevolgen heeft.

Om te vermijden dat je alles meteen moet terugbetalen kan je de volgende stappen ondernemen:

  • Voor de periode maart-april-mei 2020 heeft de minister beslist om een algemene amnestie te verlenen. Kijk dus goed op de terugvordering of dit ook effectief is gebeurd. Als je een verzoek tot verzaking indient via je sociaal secretariaat, is de kans ook groot dat die amnestie wordt uitgebreid tot een langere periode.

  • Ook als je geen recht op de verhoogde uitkering wegens gezinslast zou hebben, heb je waarschijnlijk wél recht op het gewone basisbedrag. Je sociaal secretariaat kan je oorspronkelijke aanvraag bij de RSVZ voor de verhoogde uitkering met terugwerkende kracht omzetten naar een aanvraag voor de basisuitkering. Op die manier hou je toch het grootste deel van de uitkering.

  • Je kan aan je sociaal secretariaat ook vragen om de terugbetalingstermijnen te bekijken. 

Stage oproep 2023

Reclame