VI.BE

Overlegcomité van de hoop wordt koude douche

Overlegcomité van de hoop wordt koude douche

Vanaf 8 mei zijn culturele evenementen mogelijk tot 50 personen buiten. Daarnaast komt er een (klein) aantal testevents, ook binnen. De brede evenementensector had nochtans een plan op tafel gelegd om vanaf mei naar max 100 binnen en max 200 buiten te gaan.

23.04.21

Nieuws

De volledige live muzieksector - en uiteraard ook het publiek dat snakt naar cultuurbeleving - volgde vanavond de persconferentie die volgde op het Overlegcomité. Heel wat partners uit de evenementensector hadden de voorbije dagen een plan op tafel gelegd voor een stapsgewijze heropstart van de sector. Dat plan hield o.a. in dat er vanaf 8 mei in de meest veilige omstandigheden evenementen zouden kunnen doorgaan voor max. 100 personen binnen en max. 200 buiten, uiteraard rekening houdend met de maximum capaciteit die mogelijk is op basis van het CIRM-systeem. Vanaf juni zou er dan opgeschaald worden naar max. 400 binnen en max. 800 buiten. Het plan legde ook een perspectief voor voor de maanden erna. 

Het Overlegcomité besliste vandaag echter om dat plan niet te volgen. Vanaf 8 mei zijn opnieuw culturele evenementen mogelijk, zij het enkel buiten en voor max. 50 toeschouwers. Daarnaast wordt er ook ruimte gemaakt voor een beperkt aantal testevenementen die ook binnen zullen plaatsvinden. Vanaf juni kunnen culturele voorstellingen dan voor max. 200 personen binnen én buiten, op enkele voorwaarden. Zo moet minstens 80% van de kwetsbare bevolking gevaccineerd zijn en moet de bezetting van de intensieve zorgunits onder de 500 bedden gezakt zijn. Voor binnenevenementen geldt bovendien een beperking tot 75% van de toegelaten CIRM-capaciteit.

Minstens even belangrijk dan concrete maximumaantallen is het perspectief dat de cultuur- en evenementensector krijgt voor de komende maanden. Dat perspectief komt er vandaag niet. Het Overlegcomité besliste om afspraken voor de zomermaanden (en daarna) voor zich uit te schuiven omdat de coronacijfers momenteel nog te slecht zijn. 

Op 11 mei komt er een nieuw Overlegcomité dat beslissingen moet nemen over de rest van de zomer.

Promo adverteren

Reclame