VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Oproep voor een nieuwe visie op touren

Oproep voor een nieuwe visie op touren

De pan-Europese organisaties IAO, IMPALA, FIM, EMEE, Live DMA, Liveurope en EMMA, roepen de EU-lidstaten op om een dialoog met de sector aan te gaan over mobiliteit als essentieel onderdeel van het concurrentievermogen binnen de sector.

24.08.23

Nieuws

Dit initiatief gaat in op een leemte waar de EU momenteel geen aandacht aan besteedt en volgt op de aanbevelingen in recente rapporten om de discussies tussen de Europese instellingen en muziek- en culturele organisaties verder te ontwikkelen (zie bijvoorbeeld het initiatief "One Voice for European Music" van CNM). 

In de open brief wordt concreet aandacht gevraagd voor volgende punten: 

  • Visumproblemen voor artiesten aanpakken
  • De situatie met betrekking tot douanevergunningen ("carnets") verbeteren
  • De situatie met betrekking tot buitensporige belastingdruk verbeteren
  • Cabotageregels toekomstbestendig maken
  • Belemmeringen voor tournees wegnemen door de financieringsmogelijkheden op EU-niveau uit te breiden
  • Belemmeringen voor het meenemen van muziekinstrumenten in vliegtuigen aanpakken


De volledige brief kan je hier lezen.