VI.BE

Opnieuw naar 200 of 400 voor culturele evenementen

Zopas kondigde de Nationale Veiligheidsraad een aantal nieuwe maatregelen en versoepelingen af. Culturele evenementen mogen opnieuw 200 (binnen) of 400 (buiten) aanwezigen ontvangen. Een belangrijk signaal voor een sector die snakt naar perspectief, maar nog lang geen redding.

20.08.20

Nieuws

De Nationale Veiligheidsraad verdubbelt dus opnieuw het maximumpubliek voor culturele evenementen. Vanzelfsprekend blijft een mondmasker verplicht en moeten alle veiligheidsvoorschriften minutieus gevolgd worden. Door deze aanpassing keren we terug naar de situatie van vóór de vorige Veiligheidsraad, maar zitten we nog niet in de zgn. fase 5 van de versoepelingen. Oorspronkelijk was aangekondigd dat vanaf augustus 400 mensen binnen en 800 buiten zouden toegelaten zijn, met bijkomende uitzonderingen voor permanente infrastructuren. Het terugschroeven naar 100 binnen en 200 buiten begin augustus was ook een onnodig strenge maatregel.

De nieuwe maxima houden voorlopig geen rekening met de grootte van de zaal of het terrein, nochtans een vraag die luid en duidelijk door de sector werd gesteld. De Veiligheidsraad erkent wel dat de cultuursector veel offers heeft moeten brengen, en biedt enig perspectief vanaf 1 september. Vanaf dan zou het mogelijk zijn om van deze maxima af te wijken, op voorwaarde dat alle veiligheidsvoorschriften worden gevolgd (lees: de protocollen in de sectorgids cultuur volgen en groen licht krijgen van de COVID Event Risk Matrix). Bovendien moet de burgemeester het dossier goedkeuren én moet de bevoegde minister ook toelating geven. Dat betekent dus dat vooral permanente infrastructuren (grotere zalen, stadions ...) van deze uitzondering een gebruik zullen kunnen maken. Hoe dit alles in de praktijk uitgewerkt zal worden, is op dit moment nog niet duidelijk.

Het is duidelijk dat deze versoepeling opnieuw iets meer broodnodige speelruimte geeft aan onze sector om dingen te kunnen organiseren. Toch blijft het zo goed als onmogelijk om op deze manier economisch rendabel te werken, laat staan dat dit een duurzame relance betekent. Structurele ondersteuning op dit vlak zal dus nog een hele tijd nodig zijn.

En toen was er niets meer … Naar het failliet van de livesector?

Brede cultuursector verenigt zich in Corona-crisiscel

Repetitieruimtes launch

Reclame