VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Open call subsidiewerking Nederlandse ambassade in België

Programmeert of presenteert jouw organisatie al eens Nederlandse artiesten? Doe je voordeel met financiële ondersteuning van de Nederlandse ambassade.

20.03.20

Nieuws

De Nederlandse ambassade in België kan organisaties financieel ondersteunen bij het presenteren of programmeren van Nederlandse artiesten. Je project komt in aanmerking voor subsidiëring wanneer het een bijdrage levert aan de versterking van het culturele profiel van Nederland in België en de samenwerking tussen beide landen. De volgende posten komen in aanmerking: reis- en verblijfkosten van Nederlandse deelnemers, communicatie en transport.

Let wel, in 2020 geeft de Nederlandse Ambassade in België voorrang aan projecten die plaatsvinden op Waals grondgebied of in de Euregio en aan projecten die inzetten op participatie en inclusie, talentontwikkeling en kunstonderwijs. 

Kijk voor alle informatie en het aanmeldformulier op de website van Nederland wereldwijd.

Dien je applicatie vóór zondag 19 juli 2020 in. De subsidie is bedoeld voor projecten die starten tussen 1 september 2020 en 31 december 2020.

Stage oproep 2023

Reclame