VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Onderteken de oproep aan de EU om de stijgende visakosten in de VS tegen te gaan

Onderteken de oproep aan de EU om de stijgende visakosten in de VS tegen te gaan

Het Department of Homeland Security (DHS) van de VS heeft een voorgestelde regel uitgevaardigd die de kosten voor visa sterk zou verhogen. Omdat touren post-covid en omwille van de stijgende energiefactuur al flink duurder is geworden, vraagt Pearle Live Performance Europe om hierop te reageren en een brief voor de Europese Commissie mee te ondertekenen.

22.02.23

Nieuws

Wat zou er concreet veranderen? 

  • Indieningskosten voor regelmatig verwerkte O-visumaanvragen zouden met 260% stijgen van 460 dollar tot 1.655 dollar per aanvraag 

  • De indieningskosten voor regelmatig behandelde P-visumaanvragen zouden met 251% stijgen van 460 tot 1.615 dollar per aanvraag 

  • Het totale aantal personen in een enkel verzoekschrift, met inbegrip van O- en P-visa, zou worden beperkt tot 25 begunstigden. Hierdoor zouden voor grotere groepen talrijke verzoekschriften nodig zijn. Een bezoekend balletgezelschap met 110 dansers en een handvol begeleiders zou bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 visumaanvragen nodig hebben.

  • De Premium Processing Service (onbetaalbaar voor de meeste organisaties met een huidige kostprijs van 2.500 dollar) zou langer duren nu het USCIS de tijdspanne voor de verwerking herdefinieert van 15 kalenderdagen tot 15 werkdagen (federale werkdagen). Aangezien deze vergoeding zeer onlangs werd verhoogd, is het teleurstellend dat de voorgestelde verwerkingstijden langer zouden worden - waardoor de efficiëntie zou afnemen - en geen verbeteringen zouden opleveren nadat deze extra financiering is gerealiseerd. 

Oproep tot actie

Pearle Live Performance Europe en VI.BE nodigen alle in België gevestigde georganiseerde organisaties uit om zich aan te sluiten bij een oproep aan de Europese Commissie om de Europese culturele sector te steunen. En de hand uit te steken naar de Amerikaanse regering met betrekking tot een voorstel van het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid om de kosten voor visa, ook voor artiesten, te verhogen en om lagen van administratieve lasten toe te voegen.

Dit is de brief die Pearle Live Performance Europe namens talrijke culturele verenigingen en organisaties aan de Commissie heeft doen toekomen om de kwestie onder de aandacht te brengen en hun steun te vragen. Mee ondertekenen kan hier. Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar andere contacten. Opgepast: de deadline voor de oproep is vrijdag 24 februari, 17.00 uur CET

Als je namens je organisatie commentaar op het voorstel wilt leveren, kan je dat doen via het Federal Register-portaal, vóór de deadline van 6 maart 2023.