VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe update tijdelijke werkloosheid

Minister Muylle communiceerde zonet een mogelijke versoepeling voor de toegang tot tijdelijke werkloosheid voor werknemers uit de evenementen- en artistieke sector.

08.05.20

Nieuws

Drie weken geleden kwam het bericht dat er geen festivalzomer zou zijn in 2020. Een harde klap voor heel de muzieksector en voor vele artiesten een aanzienlijk inkomstenverlies. Om daar deels aan tegemoet te komen besliste minister Muylle om de toegang tot tijdelijke werkloosheid te versoepelen. Het is wel nog afwachten of de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht effectief ook worden verlengd tot na 30 juni en of er dus bijgevolg ook nadien nog beroep kan worden gedaan op die steunmaatregel. 

Het probleem zat hem vooral in het feit dat mensen die op interimbasis werken via een SBK zoals Amplo, een afgesloten arbeidsovereenkomst nodig hadden om op de steunmaatregel beroep te doen. Aangezien in onze sector heel vaak pas officiële arbeidscontracten worden afgesloten een dag of een paar dagen voor de opdracht, vielen heel wat artiesten, freelance geluidstechnici etc. uit de boot voor een uitkering ikv de tijdelijke werkloosheid. Door de nieuwe regeling  kan je voor de zomerperiode ook andere bewijzen voorleggen om aan te tonen dat je als werknemer zou werken, zoals mails, offertes, programma’s, affiches etc..

Tijdelijke werkloosheid zou nu opengesteld worden voor afgelaste events wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • Het moet gaan om een evenement dat door de overheid werd afgelast of verboden omwille van het verbod op samenscholing van toeschouwers of deelnemers;
  • Het evenement moest plaatsvinden in de periode van 1 mei tot 31 augustus 2020;
  • De werknemer zou tewerkgesteld moeten geweest zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst, en dit ongeacht de functie;
  • Uit de aanvraag van de werknemer en de aangifte van de werkgever moet blijken dat het evenement en de aanwerving van de werknemer met een arbeidsovereenkomst al voorzien waren sinds een datum vóór 15 april 2020. Dat moet blijken uit schriftelijke bewijzen van alle mogelijke aard (offertes, programmaboekjes, mails, enz.), met een datum vóór 15 april 2020, die bij de aanvraag van de werknemer worden gevoegd;
  • Voor de werknemer die geen artistieke activiteit uitoefent, moet bij de aanvraag het bewijs zijn gevoegd dat de werknemer, in de referteperiode van mei tot augustus van het voorafgaande jaar tewerkgesteld was in het kader van een gelijkaardig evenement.

Even een concreet voorbeeld:

Je band wordt in de maand maar gecontacteerd om te gaan spelen op een festival in juni. Je springt een gat in de lucht en komt meteen tot een akkoord de fee: 2000 euro. Je kan niet betaald worden met de KVR, dus je besluit om betaald te worden via een SBK. De arbeidsovereenkomst wordt niet opgesteld door het SBK omdat nog niet zeker is of het festival wel kan doorgaan. Uit e-mailverkeer wordt het bovenstaande bevestigd en voor de zekerheid neem je een screenshot van de line-up van het festival waar je zou spelen. Je kan de procedure voor tijdelijke werkloosheid in gang zetten. 
 

Na de communicatie door minister Muylle zelf wordt nu vooral uitgekeken naar het Ministerieel Besluit waarin een en ander praktisch uitgewerkt moet worden. Voor alle duidelijkheid: zo lang dat MB er niet is, is deze nieuwe regeling nog niet van kracht.

Stage oproep 2023

Reclame