VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe subsidieoproep innovatieve partnerprojecten

Nieuwe subsidieoproep innovatieve partnerprojecten

De Vlaamse minister van Cultuur lanceert voor de 8ste keer de subsidieoproep innovatieve partnerprojecten. Interesse? Dien je projectvoorstel ten laatste op 15 juli 2024 in.

14.02.24

Nieuws

Met deze projectsubsidies kunnen culturele organisaties een samenwerking aangaan met partners uit andere sectoren. Zo treden ze uit hun comfortzone en verleggen ze hun grenzen. Sinds vorig jaar is er verhoogde aandacht voor digitale transformatie.

Cultuur kan via innovatie een maatschappelijke impact hebben en zo haar verbindende rol in onze veranderende samenleving versterken. Een voorbeeld van zo’n verandering in de samenleving is de onomkeerbare digitalisering. Sinds de lancering van de nieuwe visienota ‘Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden’ door de Vlaamse regering in 2022 is er binnen deze oproep extra aandacht voor projectvoorstellen die inzetten op digitale transformatie.

Digitale transformatie kan breed geïnterpreteerd worden: enerzijds kan het gaan om projecten waar ingezet wordt op de verbreding en verrijking van culturele digitale content of op verbreding en verdiepding van cultuurparticipatie. Het kan daarbovenop verder gaan dan de digitalisering van de werking: ook innovatie en experiment komen in aanmerking. Een straf idee waarbij bestaande tools op een innovatieve manier ingezet worden, is ook meer dan welkom.

Let wel: deze focus is niet verplicht. Bij de beoordelingscriteria wordt dit meegenomen om het innovatieve karakter van het project mee te beoordelen, maar het vormt niet het enige criterium.


Inspirerende voorbeelden uit de muzieksector die in het verleden indienden zijn b.v. de samenwerking tussen Mumbai Science en COMATE om de kracht van AI in te zetten voor muzikale live performance. Wilde Westen en Howest die een brug willen smeden tussen muziek en sounddesign enerzijds, en games en VR anderzijds. Of “Bach Immersive Suites” van B-Classic waarbij cellist Benjamin Glorieux zich onder dompelt in de technologie van immersive sound

Laat je zeker ook inspireren door de goede voorbeelden in het Inspiratiemagazine Innovatieve partnerprojecten. Je vindt er succesvolle resultaten van innovatieve partnerschappen en leest er o.a. interviews met partners uit de eerste 5 projectrondes.


Praktisch

De projectsubsidie loopt maximaal drie jaar en bedraagt maximaal € 80.000 per project. De minister heeft een subsidie op het oog van ongeveer € 25.000 per jaar. Het betrokken project mag geen dubbele subsidiëring genieten en de eigen inbreng van de niet-culturele partner(s) bedraagt minimum 25% van de totale kosten.

Een partnerproject bestaat uit minstens twee partners waarvan minimaal één culturele partner en minimaal één niet-culturele partner uit een andere sector zoals onderwijs, wetenschap, gezondheidszorg, milieu, technologie, onderzoek, sociale sector, milieu en ecologie ...  Een combinatie van een of meer culturele partner(s) en een of meer niet-culturele partner(s) is ook mogelijk. De culturele partner(s) en de niet-culturele partner(s) kunnen diverse organisatievormen (publiekrechtelijk of privaatrechtelijk) hebben of een natuurlijk persoon zijn.

Je kunt jaarlijks een aanvraag voor een innovatief partnerproject indienen. De deadline ligt jaarlijks op 15 juli. Projecten mogen van start gaan op 1 december in het jaar van de indiening en maximaal drie jaar lopen. De minister neemt uiterlijk op 31 oktober een beslissing over de aanvragen van een subsidie.

Meer info over de indienprocedure en het aanvraagformulier vind je via deze link of deze webinar

JBL: Martin Garrix Music Academy

Reclame