VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Deadline alert: nieuwe subsidielijn voor amateurkunstenaars

Deadline alert: nieuwe subsidielijn voor amateurkunstenaars

De minister van Cultuur lanceerde een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Tot 15 september kan je als individu of vereniging tot 10.000 euro steun aanvragen. We overlopen de voorwaarden.

05.07.21

Nieuws

Wat?

De nieuwe subsidie is bedoeld om projecten te steunen die de artistieke talenten van amateurkunstenaars (muzikanten, producers en dj’s) een boost geven. Talentontwikkeling wordt in de breedste zin geïnterpreteerd: de aanvrager moet kunnen aantonen dat het project een meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk. Denk hier bijvoorbeeld aan coaching sessies over songwriting of live performance, samenwerkingen met professionele muzikanten of dj’s die producing-workshops willen volgen. 

Het kan ook gaan om de versterking van ‘omkaderende’ competenties van artiesten zoals bijvoorbeeld promotie, het krijgen van speel- en podiumkansen, enzovoort. Opgelet: het versterken van zakelijke en ondersteunende competenties valt hier niet onder. Als je een projectaanvraag indient rond omkaderende competenties, motiveer dan duidelijk wat de impact hiervan is op je artistieke praktijk. 

Daarnaast wordt de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs of de professionele sector aangemoedigd. Het subsidiereglement is een experimenteel reglement, met een maximale looptijd van 3 jaar. Voor de ronde 2021 is er een budget van 838.000 euro beschikbaar. Je kan tot 10.000 euro aanvragen per project.

Voor wie?

In tegenstelling tot de projectsubsidies binnen het Kunstendecreet, kan deze subsidie alleen door niet-professionele kunstenaars en organisaties worden aangevraagd. De aanvraag kan zowel worden ingediend door een individu als door een vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid, zoals een vzw. Als je een band bent zonder vzw, dan ben je een feitelijke vereniging en moet je als individu aanvragen. 

Het gaat moet gaan om projecten die het eigen artistieke talent of de talenten van je groep verder kunnen ontwikkelen. Verenigingen die inzetten op talentontwikkeling voor andere artiesten kunnen dus geen aanvraag indienen. Professionals of verenigingen die op talentontwikkeling werken, motiveren dus best de artiesten zelf om een aanvraag in te dienen. 

Waar en wanneer?

Je zal voor 15 september een dossier moeten indienen via KIOSK. Zorg ervoor dat je goed op tijd een account aanmaakt! Inloggen doe je gemakkelijk via de itsme-app, ofwel als amateurkunstenaar, ofwel als vertegenwoordiger van een amateurkunstenvereniging (vzw).

Het project waarvoor je steun vraagt heeft een maximum looptijd van 2 jaar en kan pas beginnen in het jaar dat volgt op de indiendatum. Als je in 2022 in een project voor ogen hebt, zal je dus in september 2021 moeten indienen. Het project mag nog niet begonnen zijn in het jaar dat je indient.

De aanvraag

Het dossier voor de nieuwe subsidie bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal je het project moeten toelichten en een antwoord formuleren op de volgende vragen:

  1. Welke resultaten wil je bereiken met je project? Hoe zal je project bijdragen aan de ontwikkeling van de deelnemende amateurkunstenaar(s) of amateurkunstenvereniging? Op welke manier zal je project een boost geven aan hun talent?

  2. Wat is de planning en timing van je project? Geef daarbij aan welke resultaten wanneer verwacht worden.

  3. Op welke wijze ga je aan de slag met de resultaten zodat het project ook in de toekomst impact zal blijven hebben? Op welke manier tracht je om talentontwikkeling blijvend te stimuleren?

Naast de toelichting van je project moet je ook een begroting opmaken in een daartoe voorziene template (Excel). Belangrijk is dat de begroting in evenwicht is en dat de totale inkomsten (inclusief de subsidie) gelijk zijn aan de kosten die je opgeeft. Een extra toelichting bij de begroting is optioneel. 

Vragen?

VI.BE is als één van de amateurkunstenorganisaties ook aanspreekbaar voor vragen over deze nieuwe subsidie. Mail dus gerust naar advies@vi.be als je twijfelt of je in aanmerking komt of vragen hebt bij het reglement. 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseerde zelf ook een infosessie op dinsdag 17 augustus waarin ze extra toelichting gaven bij het reglement en de aanvraag via KIOSK. Je kan het reglement, alle templates en een FAQ terugvinden op hun website. De webinar kan je hieronder opnieuw bekijken.

Accepteer cookies om deze embed te bekijken.