VI.BE

Nieuwe subsidie-oproep Culture Moves Europe

Nieuwe subsidie-oproep Culture Moves Europe

Dankzij Culture Moves Europe kunnen jonge en/of opkomende kunstenaars en professionelen uit o.a. de muzieksector een aanvraag indienen om te touren in het buitenland. De nieuwe oproep staat open van 10 oktober 2022 tot 31 mei 2023. 

17.10.22

Nieuws

Wat is Culture Moves Europe?

Culture Moves Europe is het nieuwe mobiliteitsinitiatief, gefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie, dat geleid wordt door het Goethe-Institut. Culture Moves Europe is gegroeid uit het succesvolle proefproject i-Portunus. Het ondersteunt de mobiliteit van kunstenaars en cultuurwerkers uit alle landen die deelnemen aan Creative Europe. De actie loopt tot juli 2025. 

Welke sectoren komen in aanmerking?

De oproep richt zich op de sectoren architectuur, cultureel erfgoed, design en modeontwerp, literaire vertaling, muziek, podiumkunsten en visuele kunsten.

Welke landen komen in aanmerking?

  • De oproep bestrijkt volgende landen die deelnemen aan het Creative Europe programma 2021-2027 (* incluis overzeese gebieden): Albanië, België, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken*, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk*, Georgië, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Kosovo, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Montenegro, Nederland*, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Tunesië, Zweden. Armenië onderhandelt momenteel over toetreding tot Creative Europe vanaf 2023;

  • Culture Moves Europe is in de eerste plaats bedoeld om fysieke mobiliteit in heel Europa en daarbuiten te ondersteunen. Uitzonderlijk wordt de mogelijkheid geboden aan kunstenaars, die legaal in Oekraïne verblijven,  om een aanvraag voor virtuele mobiliteit in te dienen.

Culture Moves Europe bestaat uit 2 acties:

  1. Individuele verplaatsingen voor personen die 7 tot 60 dagen reizen of groepen tot 5 personen die maximaal 21 dagen reizen. Jaarlijks wordt een doorlopende oproep voorzien in de periode najaar tot voorjaar, voor kunstenaars en culturele professionals uit hogergenoemde sectoren;

  2. Residenties voor gastorganisaties: betreft financiële steun om ‘korte’ termijn (1 tot 3 maanden), ‘lange’ termijn (3 tot 6 maanden) alsook verlengde residenties (tot 10 maanden) aan te moedigen. Tijdens de looptijd van de regeling zullen twee oproepen worden gepubliceerd.

Wie kan een aanvraag indienen?

  • jonge en/of opkomende kunstenaars en professionelen uit de culturele en creatieve sectoren, behalve de audiovisuele sector;

  • organisaties in alle culturele sectoren, uitgezonderd de audiovisuele, die regelmatig residenties of andere plaatsgebonden culturele projecten organiseren en interesse hebben in het ontvangen van kunstenaars en culturele professionals.  

Oproepperiode 

  • De huidige oproep tot het indienen van een aanvraag voor individuele mobiliteit, staat open van 10 oktober 2022 tot 31 mei 2023;

  • De oproep voor residenties voor gastorganisaties wordt begin 2023 verwacht; 

  • Tijdens de doorlopende oproepperiode wordt op de laatste dag van elke maand een sluitingsdatum vastgesteld. Alle in die maand ontvangen aanvragen worden geëvalueerd. De beste aanvragen worden geselecteerd voor financiering, rekening houdend met het totale beschikbare budget.

Hoe oproep indienen?

Promo adverteren

Reclame