VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe richtlijnen voor exitfase 4 vanaf 1/7

Nadat de Nationale Veiligheidsraad op 24 juni een aantal bijkomende versoepelingen in de cultuursector aankondigde, heeft nu ook de Vlaamse overheid meer duidelijkheid gecreëerd over hoe we veilig aan de slag kunnen.

26.06.20

Nieuws

Op woensdag 1 juli breekt een nieuwe fase in de zogenaamde exitstrategie aan. We zitten dan in fase 4, en die brengt opnieuw een aantal versoepelingen met zich mee. Premier Wilmès kondigde in de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad op 24 juni al aan dat culturele evenementen vanaf dan mogelijk zijn voor een publiek van 200 binnen en 400 buiten. Daarover hieronder nog meer, maar de nieuwe fase houdt ook voor artiesten een aantal nieuwe regels in. 

Tot op vandaag zijn er andere regels van kracht voor professionele en amateurmuzikanten. Bepaalde activiteiten zijn nog verboden voor amateurkunstenaars, maar konden in het professionele circuit al wel. Vanaf 1 juli komt daar duidelijk verandering in. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media lanceerde een nieuw basisprotocol waarin dat onderscheid wordt weggewerkt. Concreet komt het erop neer dat alle muzikale activiteiten op 1/7 opnieuw mogelijk zijn voor iedereen, maar wel met een aantal specifieke regels:

 • voor alle activiteiten met zang, luid spreken of roepen:
  • bij voorkeur buiten
  • 2 meter afstand tussen zangers onderling en tussen zanger(s) en andere muzikanten
  • individuele zangers die naar elkaar toe zingen, dragen mondmaskers
  • als 2m afstand niet gegarandeerd kan worden, sowieso een mondmasker dragen en eventueel ook plexischermen voorzien
  • bij bv. repetities staat de band achter de zanger opgesteld en zing je weg van de band
 • voor alle activiteiten met blaasinstrumenten:
  • bij voorkeur buiten
  • 2 meter afstand tussen blazers onderling en tussen blazers en andere muzikanten. Deze afstand mag verkleind worden tot 1,5 meter als er plexi-schermen voorzien worden
  • speeksel opvangen in wegwerpdoeken
  • de vloer waarop blaasinstrumenten werden gebruikt, moet extra schoongemaakt worden
  • geen instrumenten uitwisselen; als dat echt noodzakelijk is mag het instrument gedurende 72 uur niet gebruikt worden en moet het mondstuk extra ontsmet worden

We herhalen graag ook nog een paar basisregels om zo veilig mogelijk terug aan de slag te kunnen:

 • social distancing blijft de norm, dus houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar. Kruip zeker niet met teveel muzikanten in een te kleine repetitieruimte! Hanteer de regel van 4 vierkante meter per persoon (zittend) en 10 vierkante meter per persoon als je wil bewegen.
 • Buitenactiviteiten hebben altijd de voorkeur, maar als dat niet kan, zorg er dan voor dat je ruimte voldoende geventileerd wordt. Een ventilatiesysteem waarbij er verse lucht aangezogen wordt is ideaal, maar deuren en ramen open zetten helpt ook. Deel je repetitie bv. in een aantal blokken in, zodat de ruimte tussendoor maximaal verlucht kan worden.
 • Deel zo weinig mogelijk materiaal met anderen. Als het echt niet anders kan (bv. gedeelde zanginstallatie of backline in een repetitieruimte), ontsmet alles dan heel grondig. Neem geen risico's: draag handschoenen, breng je eigen plofkappen voor de micro's mee etc.
 • Ook bij gebruik van gedeeld sanitair moet je voorzichtig zijn. Zorg ook daar voor extra schoonmaakbeurten en ontsmetting. 
 • Laat altijd het gezond verstand primeren. Als je voelt dat jouw activiteit niet helemaal veilig kan plaatsvinden, doe het dan niet of zoek naar andere oplossingen (bv. een grotere ruimte).

Alle (voorzorgs)maatregelen staan heel helder omschreven in de Sectorgids Professionele Kunsten en de Coronagids voor amateurkunsten.

Vanaf 1 juli kunnen ook weer activiteiten voor publiek plaatsvinden. Binnenactiviteiten hebben een maximumcapaciteit van 200, buiten kan het tot 400. We geven kort de belangrijkste richtlijnen mee:

 • social distancing van 1,5 meter blijft van kracht
 • je moet voldoen aan alle protocols, zowel voor artiesten op het podium als voor het publiek (bv. maatregelen voor wie staat te wachten om binnen te mogen, looplijnen, gescheiden in- en uitgangen, regels ivm sanitair etc.). Die protocols vind je via de links hierboven. Binnenkort komt er ook nog een specifiek event-protocol.
 • elke organisator moet aan de slag met de CERM, de Corona Event Risk Matrix. Die online tool zal aan de hand van een lijst parameters (bv. beschikbare oppervlakte, ventilatiesysteem, catering of niet ...) beslissen of je evenement op een veilige manier kan plaatsvinden. Groen licht van de CERM zal de voorwaarde zijn om goedkeuring te kunnen krijgen. Die tool wordt normaal gezien op 1 juli voor iedereen ter beschikking gesteld.
 • per evenement stel je ook een uitgebreide risiso-analyse en een draaiboek op
 • met dat hele dossier trek je naar je lokale overheid (stad of gemeente) die het laatste woord zal hebben in het goed- of afkeuren van je evenement
 • let op: als je ook drank en/of eten wil voorzien op je evenment, moet je ook de regels van het horecaprotocol volgen.

Alle nieuwe beslissingen moeten nog in een ministerieel besluit worden gegoten. Daarin zal hopelijk nog wat meer duidelijk gegeven worden over specifieke situaties. Intussen kan je het Vlaamse basisprotocol Cultuur hier lezen. 

Stage oproep 2023

Reclame