VI.BE

Steunpunt voor artiest
en muzieksector

Nieuwe Pearle en EFA publicatie over de impact van de Europese Green Deal op de livesector

Onder de noemer “The EU Green Deal And Live Performance Organisations” publiceerden Pearle en EFA een interessante paper over de impact van de Green Deal op de livesector voor de komende jaren. Ben je werkzaam in de festivalsector, in een concertzaal of als tourende muzikant en geïnteresseerd in duurzaamheid? Dan is deze publicatie een must read.

10.04.23

Nieuws

Duurzaamheid is vandaag de dag niet meer weg te denken in al onze professionele activiteiten. Om die reden publiceerden Pearle en EFA een handige gids om professionals uit de podiumkunstensector hun weg te laten vinden in de jungle van de EU-wetgeving en om de talrijke initiatieven in verband met de Green Deal van de EU beter te begrijpen. Pearle dat is de Europese Federatie van Muziek- en Live Performance-organisaties terwijl EFA staat voor European Festivals Association.

Aangezien de live sector gekenmerkt wordt door grensoverschrijdend werk en internationale samenwerking, is het zeker nuttig om een overzicht te krijgen van gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen, politieke doelstellingen, beleidskaders en maatregelen op EU-niveau. De onlangs uitgebrachte brochure legt de beginselen van de EU-klimaatdoelstellingen uit en helpt de lezer bij het identificeren van Green Deal-initiatieven die relevant zijn voor de concertsector.  Zo kunnen organisaties hun dagelijkse activiteiten afstemmen op de Europese klimaatdoelstellingen. Het moedigt de lezer ook aan om verschillende aspecten van hun dagelijkse werk door te lichten en actief bij te dragen aan de EU-doelstelling om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Kennis van de Green Deal betekent immers ook dat je een beter beeld krijgt van welke concrete onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid nu of in de toekomst op de agenda van nationale beleidsmakers staan. De Green Deal stelt normen en specifieke maatregelen voor en geeft aan wanneer deze op nationaal niveau moeten worden toegepast. Het boekje deelt niet alleen de ideeën van de EU over de overgang naar een duurzame economie en samenleving, het heeft ook als doel belangstelling op te wekken voor het vergroenen van producties en live-optredens en enkele aanknopingspunten te bieden om na te denken over hoe je een ‘duurzame voorstelling’ opzet, hoe je een productie milieuvriendelijker kan maken, of concreet waar rekening mee te houden bij renovatie van een gebouw of het inventariseren van technisch materiaal dat op het podium wordt gebruikt.

Concreet focust de publicatie op volgende onderwerpen: 

 • De grondbeginselen van de EU-klimaatwetgeving en de Green Deal van de EU

  De zogenaamde "EU Green Deal" is het paradepaardje van de Commissie op het gebied van klimaatverandering, met als doel de netto broeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, ten opzichte van het niveau van 1990. Het is een reeks nieuwe beleidsvoorstellen op verschillende gebieden, zoals energie, milieu, circulaire economie, mobiliteit, landbouw, biodiversiteit, renovatie van gebouwen, innovatie en duurzame financiering. 

 • De productie van een voorstelling: circulair denken

  Hoe kan je geluids- en lichtapparatuur op een duurzame manier gebruiken en inzetten binnen een circulaire economie? Wat is duurzame belichting? En wat met wegwerpverpakkingen in de toekomst? 

 • Gebouwen en podia: energiebesparing

  Wat zal de impact zijn van de invoering van een koolstoftaks op de verwarming van concertzalen en kantoorruimtes? En hoe kan je als organisatie je ecologische voetafdruk verkleinen?

 • Toeren en het publiek

  Hoe kan je als concertzaal beter samenwerken met het openbaar vervoer? Wat met digitale alternatieven voor concerten? En hoe kan je als band groener touren?

 • Groene financieringsstrategieën.

  Financieringsmogelijkheden via banken, Creative Europe, the New European Bauhaus, en CulturEU Funding Guide
   

Het boekje over de EU Green Deal en Live Performance Organisaties is hier te downloaden.